metabolismo del citrato de tamoxifeno €78.34

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym w ul. Chróścielewskiego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w dniu 10.05.2023 r. podpisało z firmą Hydron Projekt Sp. z o.o. z Siedlec, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego umowę na budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Aureliusza Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim. Zakres robót przewidzianych umową obejmuje zadania związane z przebudową ul. Aureliusza Chróścielewskiego, budową drogi gminnej między ul. Aureliusza Chróścielewskiego i ul. Kołbielską oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie oczyszczalni ścieków. Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych spółki. Koszt planowanych robót wynosi netto 320 384,51 zł. Termin realizacji do dnia 29.09.2023 r.

Skip to content