debe tomarse tamoxifeno durante 10 años €98.22

Ogłoszenie o naborze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

prowadzi nabór na stanowisko

Operator Oczyszczalni Ścieków- młodszy,

Operator Oczyszczalni Ścieków

Zadania na stanowisku: 

 • Obsługa wszystkich obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków zgodnie z dokumentacją DTR.
 • Prowadzenie procesów na wszystkich ciągach technologicznych oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej wg. instrukcji.
 • Sprawdzanie i zmiana nastawy parametrów wszystkich urządzeń.
 • Prowadzenie działań naprawczych urządzeń.
 • Zapobieganie i przeciwdziałanie awariom.
 • Współuczestniczenie w poborach próbek przez laboratorium.
 • Sporządzanie raportów z pracy obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie min. zawodowe techniczne lub średnie,
 • Czynne prawo jazdy kat. B,
 • Min. podstawowa obsługa komputera,
 • Podstawowa wiedza dotycząca techniki i ochrony środowiska
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność i odpowiedzialność,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność i sumienność,

Wymagania preferowane:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie,

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
 1. Premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.
 2. Kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne.
 3. Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie.
 4. Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 31 maja 2023 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.  Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510, 1700.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Skip to content