efectos secundarios de las píldoras de tamoxifeno €136.58

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Henryka Wieniawskiego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w dniu 22.05.2023 r. podpisało z firmą Hydron Projekt Sp. z o.o. z Siedlec, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Henryka Wieniawskiego w Mińsku Mazowieckim.

Zakres robót przewidzianych umową obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Siennicka) oraz w pasie drogi gminnej stanowiącej ul. Wieniawskiego o łącznej długości około 161 mb.

Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych Spółki. Koszt planowanych robót wynosi netto 187 222,63 zł. Termin realizacji do dnia 20-10-2023 r.

Skip to content