tabletas de tamoxifeno hexal €142.74

V Zjazd Członków Założycieli Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego

Po raz kolejny przedstawiciele przedsiębiorstw wod-kan spotkali się w Radomiu. Jednym z poruszonych tematów była trudna sytuacja branży.
Zaprezentowano także realizację projektu LIFE Radom pt.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”.

Skip to content