durante cuánto tiempo debo tomar nolvadex €16.43

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie kolejowym PKP Stojadła

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w dniu 20.06.2023 r. podpisało z firmą Hydron Projekt Sp. z o.o. z Siedlec, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w terenie kolejowym w pobliżu byłej bazy Budopol.

Zakres robót przewidzianych umową obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 62.50 mb i średnicy 315 mm w terenie linii kolejowej numer 2 relacji Warszawa Zachodnia – Terespol, w miejscowości Stojadła oraz wykonanie likwidacji w obszarze kolejowym starego kanału sanitarnego.

Inwestycja przyczyni się do ograniczenia napływu wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Zadanie będzie realizowana ze środków własnych Spółki. Koszt planowanych robót wynosi netto 172 455,46 zł. Termin realizacji do dnia 29.09.2023 r.

Skip to content