enantato de testosterona nolvadex pct €82.70

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu do ul. Franciszka Żwirki

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w dniu 05.07.2023 r. podpisało z firmą Budoinstal z Węgrowa, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Franciszka Żwirki w Mińsku Mazowieckim.

Zakres robót przewidzianych umową obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 118 mb i średnicy 250 mm i ma na celu uregulowanie i poprawę gospodarki ściekowej w tym rejonie.

Zadanie będzie realizowane ze środków własnych Spółki. Koszt planowanych robót wynosi netto 269 518,14 zł. Termin realizacji do dnia 20.10.2023 r.

Skip to content