nolvadex cáncer de ovario €26.54

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chróścielewskiego i sieci zasilania SN

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w dniu 26.09.2023 r. podpisało z firmą „Energotel BiS Joanna Taciak” z Mrozów, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego umowę na budowę sieci wodociągowej oraz sieci zasilania SN przy ul. Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim. Zakres robót przewidzianych umową obejmuje budowę sieci wodociągowej  wody uzdatnionej o długości 632 mb i średnicy 160 mm, sieci wodociągowej wody surowej o długości 412 mb i średnicy 160 mm oraz budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV o długości 765 mb. Inwestycja ma na celu połączenie nowej studni głębinowej IX ze stacją uzdatniania wody SUW Kędzierak. Umożliwi ona również w przyszłości podłączenie do wodociągu nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż nowobudowanej drogi łączącej ul. Chróścielewskiego z ul. Kołbielską. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych Spółki. Koszt planowanych robót wynosi netto 667 600,19 zł. Termin realizacji do dnia 30.04.2024 r.

Skip to content