son el tamoxifeno y el clomid iguales €74.17

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim

We wtorek 28.11.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim.
 
Gospodarzami uroczystości byli Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski oraz Prezes PWiK sp. z o.o Jarosław Grenda. Poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz Proboszcz Marian Sobieszek. Wśród zaproszonych gości była Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego wraz z licznym gronem samorządowców oraz przedstawiciele wykonawców z Prezesem Instalu Warszawa S.A. Andrzejem Grygo na czele. Obecni byli szefowie firm branży wodociągowej z Województwa Mazowieckiego, reprezentanci instytucji miejskich i powiatowych a także liczne grono pracowników PWiK sp. z o.o.
 
Modernizacja została przeprowadzona w ramach zadania „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej 
na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim” będącego największym z 4 zadań projektu „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”.
Generalnym Wykonawcą modernizacji Oczyszczalni Ścieków była firma Instal Warszawa S.A. a Inżynierem Kontraktu 
B-Act S.A. z Bydgoszczy.
 
Inwestycja była prowadzona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Jej koszt wyniósł 64,1 mln zł netto, z tego 44,1 mln zł to dotacja z Unii Europejskiej, 11,9 mln zł to pożyczka z NFOŚiGW oraz środki własne w wysokości 8,1 mln zł.
 
Przedsięwzięcie zrealizowano w latach 2019-2023.
Skip to content