tamoxifeno a przerost endometrio €48.76

Konferencja podsumowująca

We wtorek 28 listopada 2023r. w Sali Bianco w Barczącej odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”.

Projekt był prowadzony przez PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i składał się z 4 zadań:

Zadanie 1. Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim – opracowanie projektu, obiekty budowlane i technologiczne, zakup maszyn i urządzeń.

Zadanie 2. Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno-administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zadanie 3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej 6 w Mińsku Mazowieckim.

Zadanie 4. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową.

Łączny koszt projektu wyniósł blisko 87 mln. zł netto

w tym:

  • 50 mln zł stanowiła  dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Unii Europejskiej
  • 22,6 mln zł pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • 14,4 mln zł środki własne Spółki

W ramach konferencji przedstawione zostały efekty projektu, które zaprezentowali:

Prezes Spółki Jarosław Grenda

Dyrektor Finansowa Małgorzata Krupa

Kierownicy Działów:

Łukasz Wysocki

Radosław Sekular

Lech Bartnicki

Katarzyna Kaczorek

Edyta Kąca

Konferencję zakończył Przedstawiciel firmy Westrand Inż. Marek Szatkowski, który przedstawił innowacyjne rozwiązania w zakresie neutralizacji gazów testowane obecnie na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim.

Skip to content