cuál es el uso del tamoxifeno €117.88

OFERTA PRACY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

prowadzi nabór na stanowisko

Monter sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

Zadania na stanowisku: 

 • Usuwanie awarii wokół zestawu wodomierzowego,
 • Usuwanie awarii sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • Konserwacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i przyłączy,
 • Konserwacja i wymiana hydrantów przeciw pożarowych,
 • Badanie i pomiar ciśnienia w hydrantach przeciwpożarowych,
 • Udział w przeglądach i odbiorach technicznych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • Wykonywanie wcinek wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Przegląd i konserwacja przepompowni ścieków,
 • Płukanie sieci wodociągowych,
 • Naprawa i konserwacja kanalizacji deszczowej.
 • Obsługa samochodów służbowych,

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie min. zawodowe,
 • Czynne prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • Samodzielność i odpowiedzialność,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność              i sumienność,

Wymagania preferowane:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie.
 • Uprawnienia operatora koparkoładowarki, wszystkie, kl. III
 • Obsługa zestawu inspekcyjnego kamerą TV,
 • Uprawnienia operatora urządzeń technicznych do robót ziemnych : zagęszczarki, przecinarki, narzędzia ręczne udarowe.
 • Czynne prawo jazdy kat. C,

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
 1. Premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.
 2. Kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne.
 3. Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 15 lutego 2024 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.  Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510, 1700.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Skip to content