afinitor tamoxifeno €133.45

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

prowadzi nabór na stanowisko

od Inspektora do Specjalisty ds. sprzedaży

Zadania na stanowisku: 

 • Obsługa klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK)
 • Obsługa klientów zarejestrowanych w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (iBOK),
 • Wystawianie faktur sprzedażowych,
 • Kontrolowanie i sprawdzanie poprawności wgranych zapisów z tras wodomierzowych,
 • Aktualizowanie danych kontrahentów w systemie komputerowym,
 • Aktualizowanie umów zawartych z odbiorcami,
 • Przygotowywanie umów dla nowych odbiorców,
 • Obsługa finansowa przewoźników – taboru beczkowego,
 • Przyjmowanie skarg i reklamacji klientów, przygotowywanie odpowiedzi,
 • Rozliczanie powierzonych zadań dla odczytywaczy wodomierzy
 • Kontakt z klientami w przypadku braku możliwości odczytu wodomierzy
 • Współudział w sporządzaniu raportów sprzedaży : miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • Współudział w przygotowywaniu danych do planu sprzedaży na następny rok
 • Sprawozdania Spółki do GUS z zakresu działania BOK
 • Archiwizowanie dokumentów dotyczących BOK

Wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • Komunikatywność
 • Doświadczenie minimum rok na stanowisku zgodnym z rekrutacją
 • Wykształcenie min. średnie

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
 1. Premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.
 2. Kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne.
 3. Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 19 lipca 2024 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.  Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510, 1700.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Skip to content