Podpisanie Umowy

Podpisana została umowa na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Marcina Borelowskiego oraz sieci wodociągowej w ul. Migdałowej.

OFERTA PRACY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim prowadzi nabór na stanowisko Laborant.

Podpisanie Umowy

Dnia 19.05.2022 r. w siedzibie Spółki podpisana została umowa na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanisławowskiej. Inwestycja obejmuję budowę sieci od posesji przy ul. Stanisławowska 18 do połączenia z istniejącym wodociągiem zlokalizowanym przy budynku Stanisławowska 1 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, w ramach zadania zostaną również wykonane przełączenia do nowego wodociągu istniejących […]

Plan przetargów na miesiąc maj

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z planem zamówień publicznych na miesiąc maj 2022.

Przerwa w dostawie wody w dniu 19.04.2022r.

W związku z awarią sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w dniu 19 kwietnia, na ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Tartacznej.