dosis de tamoxifeno pct €125.81

Najważniejsze pytania

Jakość wody kontrolowana jest aż do wodomierza Klienta . Woda, jako produkt spożywczy dostarczany do domów, poddawana jest licznym kontrolom dokonywanym przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i musi spełnić surowe kryteria jakościowe Poza waszym wodomierzem, woda wpływa do sieci wewnętrznej i jedynie od was zależy utrzymanie jej jakości. Sieć wewnętrzna to rury, przyłącza, krany, zawory znajdujące się poza waszym wodomierzem. Jedynie mając plombę dobrej jakości i utrzymywaną w dobrym stanie zabezpieczacie jakość waszej wody.
Aktualny raport dotyczący jakości wody znajdziesz tu >>

Takie zjawisko może występować jedynie w przypadku ciepłej wody. Trudno nam odpowiadać za zapach i smak wody po podgrzaniu w podgrzewaczach. Prosimy o zgłaszanie tego typu problemów do BOK wtedy to laboratorium zakładowe pobierze próbę i przeprowadzi analizę takiej wody.

14 dni odbiorcy prywatni, 21 dni odbiorcy państwowi.

Zimna woda dostarczona Klientom z sieci do budynku (do głównego wodomierza) spełnia wymogi odpowiednich przepisów i można ją pić bez przegotowania

W większości przypadków wodomierz znajduje się w piwnicy, w pomieszczeniu technicznym, kotłowni, garażu. Czasami wodomierz znajduje się w studzience wodomierzowej, znajdującej się na zewnątrz budynku. Może to być inne miejsce, ale praktycznie zawsze będzie to blisko skraju Twojej własności wzdłuż ulicy gdzie znajduje się wodociąg miejski. Odczyty wodomierza podawane są w metrach sześciennych (m3) Jeden metr sześcienny to 1000 litrów. 1 m3 stanowi tzw. jednostkę bilingową. Spoglądając na swój rachunek za wodę można łatwo znaleźć liczbę m3 jaka została zużyta w ostatnim okresie obliczeniowym. Na większości wodomierzy dwie ostatnie cyfry po prawej stronie są zazwyczaj w kolorze czerwonym i nie są odczytywane. Następne cyfry po lewej stronie wodomierza to liczby jednostek bilingowych (metrów sześciennych), które przepłynęły przez wodomierz. Aby określić liczbę zużytych metrów sześciennych wody należy odjąć liczbę widniejącą na poprzednim odczycie od odczytu aktualnego.

Skip to content