hipotensión ortostática con tamoxifeno €102.22

Regulaminy

W tej zakładce prezentujemy akty regulujące wewnętrzne działania Spółki. Podzakładki zawierają treść Regulaminów, z którymi klienci i kontrahenci mogą się zapoznać.

Udostępniamy dokumenty w związku z Uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Akty wykonawcze do Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rozporządzenie ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (kliknij tu, aby otworzyć)

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (kliknij tu, aby otworzyć)

Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (kliknij tu, aby otworzyć)

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (kliknij tu, aby otworzyć)

Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r.w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (kliknij tu, aby otworzyć)

Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (kliknij tu, aby otworzyć)

Skip to content