efectos secundarios oculares tamoxifeno €142.62

WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Miasto Mińsk Mazowiecki w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Pan Marcin Jakubowski.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady – Józef Niczyporuk

Członek Rady – Paweł Lech

Członek Rady – Łukasz Lanc 

Zarząd Spółki 

Jarosław Grenda – Prezes Zarządu Spółki

Na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim został powołany 2 stycznia 2019 roku.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych w SGH. Przez ostatnich 28 lat pracował w samorządach gminnych i spółkach komunalnych. Wieloletni Burmistrz i Wiceburmistrz Węgrowa oraz Prezes Zarządu PGK sp. z o.o. w Węgrowie. 
W latach 2015 – 2018 Zastępca Burmistrza Radzymina. Autor wielu sukcesów Węgrowa m.in. rewitalizacji rynku i budowy nowego układu komunikacyjnego miasta, a także współautor sukcesów Radzymina w minionej kadencji. Posiada uprawnienia do rad nadzorczych spółek skarbu państwa. W swojej dotychczasowej pracy zarządzał dużymi zespołami ludzkimi i projektami inwestycyjnymi o łącznej wartości ponad 300 mln zł złotych. Wśród tych projektów znaczną część stanowiły zadania budowy sieci wodnokanalizacyjnych i innych urządzeń infrastrukturalnych. Większość z tych inwestycji współfinansowana była ze źródeł zewnętrznych tj. Funduszy Unii Europejskiej, NFOŚ, WFOŚ, budżetu państwa i innych.

Jest żonaty, ma troje dzieci. Mieszka w Węgrowie.

Małgorzata Krupa – Dyrektor ds. finansowych, Główny Księgowy, Prokurent

Pracownikiem Spółki jest od 1 lutego 2015 roku. Na stanowisku Dyrektora ds. finansowych – Główny Księgowy, Prokurent pracuje od 1 czerwca 2015 roku. Jest absolwentką Wydziału Finansów Politechniki Radomskiej. Ukończyła studia podyplomowe Uniwersytetu Białostockiego na Wydziale Finanse i Rachunkowość oraz studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Psychologii. Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pracę zawodową zaczynała i kontynuowała przez 17 lat w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Posiada doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami oraz gruntowną wiedzę z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, przepisów podatkowych oraz doświadczenie i umiejętności zarządzania zespołem. Jest osobą odpowiedzialną w Spółce za doradztwo i dostarczanie informacji do Prezesa Zarządu w celu podejmowania strategicznych decyzji w firmie. Jest współodpowiedzialna za procesy strategicznego planowania i zarządzania finansami firmy. Zajmuje się również sprawozdawczością do wyższego szczebla w przedsiębiorstwie. Prywatnie ma dwoje dzieci. Zainteresowania: sport, książka, podróże (aktywny wypoczynek z rodziną), muzyka, spacery, szydełkowanie w długie zimowe wieczory.

Zofia Banaszek – Prokurent

Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim od 1989 r. Jako Prokurent Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o. działa od 2015 r.
Prywatnie jest szczęśliwą żoną, matką i babcią oraz współwłaścicielką psa.

Skip to content