W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2017/07/11

Bezpieczna woda w mińskich wodociągach.

Dlaczego z dumą możemy mówić, że woda w mińskich wodociągach jest bardzo dobrej jakości? Bo jesteśmy tego pewni, sprawdzamy to i raportujemy do odpowiednich instytucji. Informację o jakości wody wodociągowej podajemy co kwartał na stronie internetowej Spółki. Poniżej zaprezentujemy jak to robimy żeby zapewnić wysoką jakość wody w mieście.

Stały monitoring jakości wody.

W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. prowadzimy monitoring jakości wody poprzez wykonywanie stałego monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Powołana jest do tego specjalna jednostka, która nazywa się Laboratorium. Laboratorium posiada akredytację potwierdzająca kompetencje kadry tam zatrudnionej oraz stosowanie procedur zapewniających wysoką jakość badań. Na podstawie tych badań wydawana jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego „Ocena Jakości Wody” stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mińsk Mazowiecki.

Akredytowane Laboratorium Spółki posiada wdrożony system jakości w zakresie badań wody co roku zatwierdzany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim uprawniający do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stale monitoruje jakość wody od ujęcia, poprzez stacje uzdatniania wody, aż po sieć wodociągową na terenie miasta.

Co badamy?
Zakres badań wody wykonywanych przez Laboratorium obejmuje następujące parametry: stężenie azotanów, stężenie azotynów, barwa, stężenie chlorków, stężenie cyjanków, stężenie jonu amonowego, stężenie fluorków, indeks nadmanganianowy, stężenie manganu, mętność, pH, przewodności elektryczna, stężenie siarczanów, sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna), stężenie żelaza ogólnego, smak, zapach, ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 220C ± 20C, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli oraz liczba paciorkowców kałowych (enterokoki).

Jak to robimy?
Próbki wody do badań pobierane są przez wykwalifikowanych próbkobiorców zgodnie z instrukcjami opracowanymi na podstawie obowiązujących polskich norm. Próbki wody pobieramy w sieci wodociągowej w punktach kontrolnych. Przed pobraniem próbki wody do badań mikrobiologicznych usuwamy z kranów wszystkie niepotrzebne akcesoria a kran dezynfekujemy. Otwieramy kurek do połowy przepływu i spuszczamy wodę do osiągnięcia stałej temperatury. Umieszczamy butelkę pod kranem bez jego zamykania i powtórnego otwierania. Wodę wlewamy do naczynia powolnym strumieniem tak, aby pozostawić nad próbką trochę wolnej przestrzeni powietrznej pozwalającej na wymieszanie próbki przed analizą i zamykamy niezwłocznie butelkę sterylnym korkiem. Butelkę z próbką zabezpieczamy przed wpływem światła i ogrzaniem. Próbki wody pobieramy do butelek szklanych w ilości zależnej od ilości i rodzaju wykonywanych badań.

Odpowiedzialność.
Zapewniamy jakość wody w sieci wodociągowej do wodomierza głównego. Niestety w wielu budynkach mieszkalnych instalacja wewnętrzna jest przestarzała lub niskiej jakości i przez to jakość wody pozostawia wiele do życzenia. Niestety równie często jest to niewłaściwie interpretowane na naszą niekorzyść. Warto dodać, że odpowiedzialność za jakość wody ciepłej spoczywa na przedsiębiorstwie energetyki cieplnej i ta woda jest dostarczana do domów zupełnie innymi instalacjami. Woda ciepła nie nadaje się do spożycia.

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry