Aktualne przetargi

Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (kliknij tu, aby otworzyć).

Plan przetargów-grudzień-2021 (kliknij aby otworzyć)

L.p.Nazwa zamówienia publicznegoProponowany tryb postępowaniaDział zlecający
1Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na rok 2022 (postępowanie ponowne)Przetarg nieograniczonyDział Utrzymania Ruchu
2Wykonywanie okresowego przeglądu urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ratowniczego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.Zapytanie ofertoweOczyszczalnia ścieków
3Organizacja oraz przeprowadzenie kursu dla pracowników Spółki w celu uzyskania uprawnień energetycznych dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń energetycznych G-1, G-2, G-3Zapytanie ofertoweDział Kadr
4Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w rejonie ulic Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 30 lipca, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień” i 1 PLMZapytanie ofertoweJednostka Realizująca Projekty
5Sukcesywna dostawa armatury dla potrzeb utrzymania sieci wodociągowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.Zapytanie ofertoweDział Utrzymania Sieci
Skip to content