nolvadex en haargroei €34.23

Aktualne przetargi

Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (kliknij tu, aby otworzyć).

Plan zamówień publicznych na rok 2022

 

Pozycja planuPrzedmiot zamówienia publicznegoRodzaj zamówienia publicznegoOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
12345
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKTY – JRP
1Budowa sieci wodociągowej w ul. StanisławowskiejRoboty budowlane200 000,00 złI kwartał
2Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 30 Lipca, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień” i 1 PLM WarszawaUsługa50 000,00 złI kwartał
3Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w zasobach Krajowego Zarządu NieruchomościUsługa30 000,00 złI kwartał
4Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borelowskiego i ul. Migdałowej (etap 1 i 2)Roboty budowlane270 000,00 złI kwartał
5Zakup  i dostawa fabrycznie nowego wózka akumulatorowego (typ platforma) dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.Dostawa90 000,00 złI kwartał
6Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego (typu furgon) dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.Dostawa80 000,00 złI-II kwartał
7Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparkoładowarki dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.Dostawa325 000,00 złI-II kwartał
8Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego samowyładowczego o minimalnej ładowności 15 ton dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.Dostawa300 000,00 złI-II kwartał
9Budowa sieci wodociągowej w ul. Chróścielewskiego (w związku z kolizją z projektowaną kanalizacją deszczową)Roboty budowlane100 000,00 złI-II Kwartał
10Wykonanie nowej elewacji, więźby dachowej oraz nowego pokrycia z blachy dla obiektów 4, 7, 24 i 27 na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku MazowieckimRoboty budowlane440 000,00 złI-II Kwartał
11Budowa sieci wodociągowej i zasilania SN w ul. Chróścielewskiego i ul. KołbielskiejRoboty budowlane2 055 000,00 złII kwartał
12Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chochołowskiej i ulicy bez nazwy wzdłuż rzeki SrebrnejUsługa30 000,00 złII kwartał
13Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. SosnowejUsługa40 000,00 złII kwartał
14Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. SylwestrowiczaUsługa10 000,00 złII kwartał
15Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. WieniawskiegoUsługa30 000,00 złII kwartał
16Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. ŻwirkiUsługa30 000,00 złII kwartał
17Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. HubertaUsługa30 000,00 złII kwartał
18Opracowanie koncepcji modernizacji SUW nr 2 przy ul. WarszawskiejUsługa71 000,00 złII kwartał
19Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – osiedle Klonowa etap IVRoboty budowlane600 000,00 złIII kwartał
20Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji ciągu biologicznego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku MazowieckimUsługa600 000,00 złIV kwartał
21Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zdań inwestycyjnych/modernizacyjnych/remontowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnychUsługa36 000,00 złIV kwartał
22Kompleksowe ubezpieczenie Spółki na lata 2023-2025Usługa250 000,00 złIV kwartał
DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU – PU
1Sukcesywna dostawa energii elektycznej dla potrzeb obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.Usługa1 500 000 złI kwartał
2Wykonanie instalacji fotowoltanicznej na terenie SUW KedzierakUsługa230 000,00 złI kwartał
3Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb działu Utrzymania RuchuUsługa5 000,00 złII kwartał
DZIAŁ PRODUKCJI WODY – PW
1Wykonanie remontu szczelnej geomembrany dla zbiornika wody czystej SUW MireckiRoboty budowlane65 000,00 złI kwartał
2Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektu, osób i mienia użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego
w obiektach Spółki
Usługa300 000,00 złIV kwartał
3Wykonywanie prac porządkowych na terenie obiektów należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.Usługa50 000,00 złIV kwartał
DZIAŁ UTRZYMANIA SIECI- PS
1Konserwacja, opróżnienie i czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych zainstalowanych na sieci kanalizacji deszczowejUsługa70 000,00 złI kwartał
2Sukcesywna dostawa armatury dla potrzeb utrzymania sieci wodociągowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.Dostawa100 000,00 złI kwartał
3Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb floty pojazdów SpółkiDostawa130 000,00 złII kwartał
4Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM do przesyłu danychUsługa500 000,00 złII kwartał
5Zakup i dostawa węży wysokociśnieniowych do samochodu specjalistycznegoDostawa40 000,00 złIII kwartał
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – PO
1Dostawa wapna palonego wysokoreakcyjnego dla potrzeb technologicznych oczyszczalni ścieków w Mińsku MazowieckimDostawa440 000,00 złII kwartał
2Sukcesywna dostawa rozpuszczalnika przemysłowego do urządzenia myjącego na oczyszczalni ścieków w Mińsku MazowieckimDostawa3 000,00 złII kwartał
3Dostawa siarczanu żelazowego dla potrzeb technologicznych oczyszczalni ścieków w Mińsku MazowieckimDostawa400 000,00 złIV kwartał
4Sukcesywna dostawa środka antypiennego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Mińsku MazowieckimDostawa100 000,00 złIV kwartał
5Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu technologicznego powstającego w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków o kodzie 190801 i 190802Dostawa100 000,00 złIV kwartał
6Wykonywanie bieżących napraw urządzeń elektromechanicznych znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku MazowieckimUsługa30 000,00 złIV kwartał
7Sukcesywny odbiór odpadów w postaci złomu stalowego i żeliwnego z terenu obiektów SpółkiUsługa10 000,00 złIV kwartał
8Przegląd urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu ratowniczego w obiektach SpółkiUsługa3 000,00 złIV kwartał
9Wykonywanie przeglądów stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i spalinowych w obiektach należących do SpółkiUsługa18 000,00 złIV kwartał
10Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb obiektów SpółkiDostawa73 000,00 złIV kwartał
11Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów laboratoryjnych, przepracowanych olei silnikowych, smarowych i przekładniowychUsługa3 000,00 złIV kwartał
LABORATORIUM – PL
1Dostawa materiałów laboratoryjnych dla potrzeb Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. Dostawa86 800,00 złIII kwartał
2Dostawa płytek, podłóż mikrobiologicznych dla potrzeb Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. Dostawa28 400,00 złIII kwartał
3Dostawa testów chemicznych dla potrzeb Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. Dostawa31 200,00 złIV kwartał
4Dostawa wzorców, odczynników oraz sączków dla potrzeb Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. Dostawa93 600,00 złIV kwartał
SEKRETARIAT – PA
1Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w zakresie prania odzieży służbowej pracowników Spółki na okres 12 miesięcyUsługa12 000,00 złI-II kwartał
Skip to content