Aktualne przetargi

Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (kliknij tu, aby otworzyć).

Plan przetargów-wrzesień-2021 (kliknij aby otworzyć)

L.p.Nazwa zamówienia publicznegoProponowany tryb postępowaniaDział zlecający
1Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim na rok 2022Przetarg nieograniczonyDział Utrzymania Ruchu
2Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bez nazwy (działka numer 2852/9) od ul. Chochołowskiej wdłuż rzeki SrebrnaZapytanie ofertoweJednostka Realizująca Projekty
3Modernizacja przepompowni ścieków P4 przy ul. Osiedlowej będącej w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku MazowieckimZapytanie ofertoweJednostka Realizująca Projekty
4Sukcesywna dostawa polimeru w postaci płynnej do odwadniania osadów poddanych fermentacji metanowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. w Mińsku MazowieckimPrzetarg nieograniczonyOczyszczalnia ścieków
5Prowadzenie sukcesywnego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów technologicznych powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim w postaci skratek – kod 19 08 01Zapytanie ofertoweOczyszczalnia ścieków
6Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód głębinowych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku MazowieckimZapytanie ofertoweDział Produkcji Wody
7Dostawa testów chemicznych oraz wzorców ChZT dla potrzeb labolatorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim na rok 2022Zapytanie ofertoweLaboratorium
8Dostawa wzorców chemicznych, pehametrycznych, mętności, przewodności oraz wzorców mikrobiologicznych  dla potrzeb labolatorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim na rok 2022Zapytanie ofertoweLaboratorium
9Dostawa odczynników chemicznych, mikrobiologicznych oraz sączków dla potrzeb labolatorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim na rok 2022Zapytanie ofertoweLaboratorium
Skip to content