Aktualne przetargi

Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (kliknij tu, aby otworzyć).

Plan przetargów-lipiec-2021 (kliknij aby otworzyć)

L.p.Nazwa zamówienia publicznegoProponowany tryb postępowaniaDział zlecający
1Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu technologicznego powstającego w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w postaci skratek o kodzie 19 08 01Zapytanie ofertoweOczyszczalnia ścieków
2Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Kościelnej do ul. Ogrodowej przez teren kościoła rzymskokatolickiego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi PannyPrzetarg nieograniczonyJednostka Realizująca Projekty
3Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w łączniku od ul. Szpitalnej do ul. Grzeszaka w Mińsku MazowieckimPrzetarg nieograniczonyJednostka Realizująca Projekty
4Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej – etap 5Zapytanie ofertoweJednostka Realizująca Projekty
Skip to content