Aktualne przetargi

Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (kliknij tu, aby otworzyć).

 

Plan przetargów – październik-2021 (kliknij aby otworzyć)

L.p.Nazwa zamówienia publicznegoProponowany tryb postępowaniaDział zlecający
1Świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku MazowieckimPrzetarg nieograniczonyDział Kadr
2Dostawa materiałów laboratoryjnych dla potrzeb laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp .z o.o. na rok 2022Zapytanie ofertoweLaboratorium
3Dostawa płytek i podłóż mikrobiologicznych dla potrzeb laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. na rok 2022Zapytanie ofertoweLaboratorium
4Modernizacja dachów budyków na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku MazowieckimPrzetarg nieograniczonyJednostka Realizująca Projekty
5Modernizcaja elewacji budynków na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku MazowieckimPrzetarg nieograniczonyJednostka Realizująca Projekty
6Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku MazowieckimZapytanie ofertoweOczyszczalnia ścieków
7Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 30 lipca, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień” i 1 PLM WarszawaZapytanie ofertoweJednostka Realizująca Projekty

 

 

 

Skip to content