Aktualne przetargi

Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (kliknij tu, aby otworzyć).

Plan przetargów-kwiecień 2021 (kliknij aby pobrać)

L.p.Nazwa zamówienia publicznegoProponowany tryb postępowaniaDział zelcający
1Zakup i dostawa nowego serwera wraz z oprogramowaniemZapytanie ofertoweDział Utrzymania Ruchu
2Zakup redestylatora elektrycznego dla potrzeb laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.Zapytanie ofertoweLaboratorium
3Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb floty pojazdów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.Przetarg nieograniczonyDział Utrzymania Sieci
4Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich do ul. Łupińskiego (z przejściem pod drogą krajową numer 92) w Mińsku Mazowieckim, II etap (roboty budowlane)Przetarg nieograniczonyJednostka Realizująca Projekty
5Wykonywanie okresowych przeglądów urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku SUW MireckiZapytanie ofertoweDział Produkcji Wody
6Dostawa wapna wysokoreakcyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Mińsku MazowieckimZapytanie ofertoweOczyszczalnia ścieków
7Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy do posesji przy ul. Jasnej w Mińsku Mazowieckim (roboty budowlane)Zapytanie ofertoweJednostka Realizująca Projekty
8Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie  budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej – etap IVZapytanie ofertoweJednostka Realizująca Projekty
9Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu przy ul. Chełmońskiego 1-19.Zapytanie ofertoweJednostka Realizująca Projekty
10Czyszczenie wykładziny dywanowej ułożonej w pomieszczenich biurowych oraz mycie okien w budynku SUW MireckiZapytanie ofertoweJednostka Realizująca Projekty

 

 

 

Skip to content