Aktualne przetargi

Klauzula informacyjna dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (kliknij tu, aby otworzyć).

Plan przetargów-czerwiec-2021 (kliknij aby pobrać)

L.p.Nazwa zamówienia publicznegoProponowany tryb postępowaniaDział zelcający
1Remont przepompowni ścieków w ul. Małaszczyckiej i SmoleńskiegoZapytanie ofertoweDział Utrzymania Sieci
2Świadczednie usług geodezyjnych w zakresie wykonywania inwentaryzacji powykonawczejZapytanie ofertoweDział Utrzymania Sieci
3Dostawa wapna wysokoreakcyjnego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Mińsku MazowieckimPrzetarg nieograniczonyOczyszczalnia ścieków
4Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej – etap 5Zapytanie ofertoweJednostka Realizująca Projekty
5Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borelowskiego (od ulicy Nowy Świat w kierunku zachodnim) oraz sieci wodociągowej w ul. MigdałowejZapytanie ofertoweJednostka Realizująca Projekty
6Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przełączenia kanału dn 250 z terenu „dawnej bazy Budopol” do kolektora sanitarnego „A” w terenie PKPZapytanie ofertoweDział Utrzymania Sieci
Skip to content