dim y nolvadex €88.65

Oferty sprzedaży

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki OGŁASZA SPRZEDAŻ ŚRODKA NAWOZOWEGO „AGROVIT”

I. Nazwa i adres sprzedającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Numer telefonu: (25) 758 58 60, fax: (25) 758 58 60
NIP: 822-000-37-89, REGON: 110084530
www: http://bip.pwikminsk.pl/, https://www.pwikminsk.pl/
e-mail: biuro@pwikminsk.pl
I. Miejsce sprzedaży:
Oczyszczalnia Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Chróścielewskiego 1B, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:00 ÷ 15:00.
II. Przedmiot sprzedaży:
1) Sprzedaż partii (100 Mg) środka nawozowego „Agrovit”.
Produkt wytwarzany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim. Spółka posiada pozwolenie na wprowadzanie do obrotu organiczno-mineralnego środka „Agrovit” (decyzja nr G-556/16 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.01.2016 r.). Środek „Agrovit” poprawia właściwości gleby. Zwiększa żyzność gleby wzbogacając ją w składniki mineralne takie jak: azot, fosfor, wapń, magnez. Stanowi bogate źródło substancji organicznych i innych składników niezbędnych do intensywnego wzrostu roślin. Środek „Agrovit” można stosować na wszystkie rodzaje gleb, rośliny uprawy polowej (np. kukurydza, zboża, rośliny pastewne i energetyczne) szczególnie przy niskiej zawartości substancji organicznych.
2) Produkt ma postać granulowanej ziemi torfowej.
3) Produkt jest składowany i transportowany jest luzem.
4) Załadunek środka nawozowego „Agrovit” po stronie Sprzedającego.
5) Transport środka nawozowego „Agrovit” po stronie Kupującego.
6) Cena partii 100 Mg środka nawozowego „Agrovit” wraz z załadunkiem wynosi 100 zł netto.
7) Sprzedający informuje, że istnieje możliwość negocjacji wyżej wymienionych warunków.

IV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Kupującymi:
Osoby zainteresowane ofertą kupna środka „Agrovit” proszone są o kontakt z: Lech Bartnicki, l.bartnicki@pwikminsk.pl, telefon 607-822-388.

Ogłoszenie w wersji pdf kliknij tu >>>

Mińsk Mazowiecki, dnia 25.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zakupu środków trwałych

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zakupu środków trwałych wybrane zostały oferty:

FHU Lumar Ryszard Luchowski ul. Francuska 2, 05-230 Kobyłka

– Separator piasku ENKO Gliwice

Oferenci którzy złożyli oferty:

Lp.

Nazwa środka trwałego

Nazwa i adres

Cena netto [zł]

Podatek Vat 23% [zł]

Cena brutto [zł]

1

Separator piasku ENKO Gliwice

FHU Lumar Ryszard Luchowski ul. Francuska 2

05-230 Kobyłka

1600,00

368,00

1968,00

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferent spełnił wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu sprzedaży z dnia 15.10.2019 r., a jego oferta okazała się najkorzystniejsza cenowo.

Mińsk Mazowiecki, dnia 15.10.2019 r.

Ogłoszenie sprzedaży

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20 w Mińsku Mazowieckim ogłasza sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego.

Ogłoszenie sprzedaży wersja pdf (kliknij tu >>>)

Oferty cenowe na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia należy składać do dnia 18 listopada 2019 roku do godziny 10.00 w Biurze Obsługi Klienta Spółki.

Formularz ofertowy do pobrania (kliknij tu >>>)

Oferty cenowe powinny zawierać informację czy zaproponowana wartość jest ceną netto czy brutto.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

Oferta na środki trwałe. 

Nie otwierać do 18.11.2019 r. do godziny 10.00

Środki przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć na terenie Oczyszczalni Ścieków (kontakt Lech Bartnicki tel.: 607822388).

Środek trwały do sprzedaży:

1) Separator piasku ENKO Gliwice

typ: PSK 50 ACE

nr ser. 675

rok produkcji 2007

50m3/h

0,75 kW

minimalna cena 1600,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych zero groszy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zakupu środków trwałych. 

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zakupu środków trwałych wybrane zostały oferty:

Conces Przedsiębiorstwo Produkcyjno Remontowe s.c. ul. Rzemieślnicza 6, 55-010 Zębice

– Dmuchawa z Falownikiem Robuschi/Ekofinn-Pol Sp. z o.o.

– Agregat Dmuchawa Rotacyjna Spomasz Ostrów Wielkopolski

Oferenci którzy złożyli oferty:

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferent spełnił wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu sprzedaży z dnia 12.09.2019 r., a jego oferta okazała się najkorzystniejsza cenowo. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zakupu środków trwałych w wersji pdf (kliknij tu >>>)

Ogłoszenie sprzedaży

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20 w Mińsku Mazowieckim ogłasza sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych.

Ogłoszenie sprzedaży wersja pdf (kliknij tu >>>)

Oferty cenowe na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia należy składać do dnia 14 października 2019 roku do godziny 10.00 w Biurze Obsługi Klienta Spółki.

Formularz ofertowy do pobrania (kliknij tu >>>)

Oferty cenowe powinny zawierać informację czy zaproponowana wartość jest ceną netto czy brutto.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

Oferta na środki trwałe. 

Nie otwierać do 14.10.2019 r. do godziny 10.00

Środki przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć na terenie Oczyszczalni Ścieków (kontakt Lech Bartnicki tel.: 607822388).

Środki trwałe do sprzedaży:

1) Separator piasku ENKO Gliwice

typ: PSK 50 ACE

nr ser. 675

rok produkcji 2007

50m3/h

0,75 kW

minimalna cena 2000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy)

2) Dmuchawa z Falownikiem Robuschi/Ekofinn-Pol Sp. z o.o.

typ: ROBOX S85/3P-RVP 125

rok produkcji 2004

55kW

Q=2100 m3/h

minimalna cena 2000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy)

3) Agregat Dmuchawa Rotacyjna Spomasz Ostrów Wielkopolski

typ: DR 124 T

nr ser. 630

rok produkcji 1999

minimalna cena 800,00 zł netto (słownie: osiemset złotych zero groszy)

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zakupu środków transportowych. 

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zakupu środków transportowych wybrane zostały oferty:

1.„Instalbud” Andrzej Żółkowski, Targówka, ul. Kolejowa 82, 05-300 Mińsk Mazowiecki – Samochód osobowy Citroen Berlingo 1.6 HDI, nr rej. WM 59530.

2. Instalbud” Andrzej Żółkowski, Targówka, ul. Kolejowa 82, 05-300 Mińsk Mazowiecki – Samochód ciężarowy Citroen Berlingo 2.0 HDI, nr rej. WM 48872.

Oferenci którzy złożyli oferty:

Lp.

Nazwa środka trwałego

Nazwa i adres

Cena netto [zł]

Podatek Vat 23% [zł]

Cena brutto [zł]

1

Samochód osobowy Citroen Berlingo 1.6 HDI,

nr rej. WM 59530

„Instalbud” Andrzej Żółkowski,

Targówka, ul. Kolejowa 82,

05-300 Minsk Mazowiecki

4870,00

1120,10

5990,10

2

Samochód ciężarowy Citroen Berlingo 2.0 HDI,

nr rej. WM 48872

„Instalbud” Andrzej Żółkowski,

Targówka, ul. Kolejowa 82,

05-300 Minsk Mazowiecki

5180,00

1191,40

6371,40

3

Oferta nie spełnia wymogów formalnych

Kejfor Katarzyna Chróścik,

ul. Olszowa 21,

05-311 Dębe Wielkie

4750,00

 

 

4

Oferta nie spełnia wymogów formalnych

Kejfor Katarzyna Chróścik,

ul. Olszowa 21,

05-311 Dębe Wielkie

4250,00

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferent spełnił wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu sprzedaży z dnia 07.09.2018 r., a jego oferta okazała się najkorzystniejsza cenowo.

Zawiadomienie w wersji pdf kliknij tu >>>

Sprzedaż środków transportu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20 w Mińsku Mazowieckim ogłasza sprzedaż niżej wymienionych środków transportowych. Oferty cenowe, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia, należy składać do dnia 08 października 2018 roku do godziny 10.00 w Biurze Obsługi Klienta Spółki. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na sprzęt transportowy. Nie otwierać do 08.10.2018 r. do godziny 10.00.”

Środki przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć na terenie Oczyszczalni Ścieków (kontakt Lech Bartnicki tel.: 607822388).

Środki transportowe do sprzedaży:
1. Samochód osobowy Citroen Berlingo 1.6 HDI,

 • nr rej. WM 59530, 
 • rok produkcji 2007, 
 • przegląd techniczny ważny do 17.11.2018r., 
 • kolor szary metalik, 
 • przebieg 160000 km,
 • minimalna cena 4500,00 zł netto (vat 1035,00 zł, brutto 5535,00 zł).

2. Samochód ciężarowy Citroen Berlingo 2.0 HDI,

 • nr rej. WM 48872, 
 • rok produkcji 2006, 
 • przegląd techniczny ważny do 15.11.2018r., 
 • kolor niebieski, 
 • przebieg 125320 km,
 • minimalna cena 4000,00 zł netto (vat 920,00 zł, brutto 4920,00 zł).

Poniżej znajdziecie Państwo wzór dokumentu oferty kupna powyższych środków trwałych.

Wzór ofert kupna (kliknij tu>>>)

Skip to content