azoospermia de tamoxifeno €58.84

Siedziba Spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 58 60
e-mail: biuro@pwikminsk.pl

NIP 822-000-37-89

Laboratorium i Oczyszczalnia

ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1 b
05-300 Mińsk Mazowiecki

Laboratorium
tel. 25 759-39-36
e-mail: laboratorium@pwikminsk.pl

Oczyszczalnia:
tel. 25 759-39-19
e-mail: oczyszczalnia@pwikminsk.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Małgorzata Majówka-Dąbrowska

iod@pwikminsk.pl

Kontakt telefoniczny 25 758 58 60 wew. 131 lub +48 577 119 311

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. przyjmuje interesantów w sprawach: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca pomiędzy 13.30 a 15.00. Możliwe jest wyznaczenie innego terminu po uprzednim telefonicznym zapisaniu się w Sekretariacie Spółki pod nr tel. 25 758 58 60 wew. 200.

Identyfikacja numeru konta bankowego

Identyfikacja numeru konta bankowego
W odpowiedzi na zapytania naszych klientów informujemy, że konto bankowe prezentowane zarówno na stronie BIP jak i na fakturach wystawianych przez naszych pracowników tj. odczytywaczy wodomierzy są prawidłowe.
Numer konta bankowego zamieszczony na stronie BIP jest numerem konta podstawowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.. Natomiast numer konta jaki widnieje na fakturach otrzymywanych przez klientów indywidualnych tj. osób fizycznych jest numerem bezpośrednim klienta, na którego wystawiono fakturę. Ostatnie pięć cyfr takiego konta to identyfikator klienta, który jest niezbędny do rozliczeń tzw. masowych płatności. Jest to narzędzie bankowe, za pomocą którego automatycznie rozliczane są należności z zapłatą dokonywaną przez odbiorcę naszych usług (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków).
Takie nowoczesne rozwiązania znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę jednocześnie obniżając koszty. Są one stosowane w firmach świadczących usługi dla dużej ilości odbiorców.

Skip to content