tamoxifeno y otros medicamentos €78.33

Oferty pracy

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

prowadzi nabór na stanowisko

Kierownik Działu Utrzymania Sieci

 

Zadania na stanowisku: 

 • Planowanie, organizacja, koordynacja i nadzór nad pracą podległego zespołu, również podczas usuwania awarii
 • Uczestnictwo w pracach komisji ds. technicznych, zajmującej się odbiorem sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i przyłączy
 • Udział przy monitorowaniu kanalizacji pod kątem nielegalnych podłączeń
 • Opracowywanie planów remontowych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych oraz przyłączy
 • Prowadzenie nadzoru nad posiadanymi przez dział środkami transportu, w tym utrzymanie w gotowości do pełnienia pracy zgodnie z przeznaczeniem
 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań
 • Prowadzenie nadzoru nad gospodarką paliwową w Spółce, w tym zabezpieczenie potrzeb paliwowych Spółki
 • Prowadzenie nadzoru i odpowiedzialność za gospodarkę wodomierzową
 • Nadzór nad eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska, budownictwa lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe minimum 5 lat w branży wodociągowo – kanalizacyjnej
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną dla inwestycji sieciowych
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności bardzo dobra znajomość MS Excel
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność  i sumienność (kontakt zarówno z zespołem jak i Klientem zewnętrznym)
 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, w tym motywowanie i rozwój podległych pracowników do osiągania coraz lepszych efektów pracy
 • Czynne prawo jazdy kat. B

 

Wymagania preferowane:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym w branży wodociągowo – kanalizacyjnym
 • Doświadczenie w modelowaniu sieci wodociągowej.
 • Znajomość Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Znajomość przepisów w zakresie Prawa Budowlanego i Prawa geodezyjnego i kartograficznego i Prawa Wodnego
 • Znajomość geograficznego systemu informatycznego

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 1. Premie wynikające z systemu ocen pracowniczych
 2. Kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne
 3. Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 17 maja 2024 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.  Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510, 1700.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 


     
     
 

 

 

 

 

 

Skip to content