tamoxifeno para deshacerse de la ginecomastia €96.98

Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim

Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim (na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Łupińskiego)

W dniu 06.03.2024 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  podpisało z firmą „Energo-Line Łukasz Sitnicki” z Mińska Mazowieckiego wyłonioną w drodze postępowania przetargowego umowę na budowę sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej.

Zakres robót przewidzianych umową obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 566,7 mb i średnicy 160 mm  w pasie drogi krajowej nr 92 (ul. Warszawska) na odcinku od ul. Adama Mickiewicza do ul. Jana Łupińskiego.

Inwestycja przyczyni się do poprawy zaopatrzenia w wodę wschodniej części Mińska Mazowieckiego pod względem pewności dostaw, ciśnienia i wydajności sieci.

Zadanie będzie realizowana ze środków własnych Spółki. Koszt planowanych robót wynosi netto 200 953,89 zł. Termin realizacji do dnia 01.07.2024 r.

Skip to content