interacciones entre el tamoxifeno y la vitamina C €149.61

Budowa sieci na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej.

Budowa sieci wod-kan na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej – etap IV.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w dniu 23.11.2022 r. podpisało z firmą Hydron Projekt Sp. z o.o. z Siedlec, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego umowę na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej     w Mińsku Mazowieckim.

Zakres robót przewidzianych umową obejmuje m.in. budowę 791 mb sieci wodociągowej oraz 221 mb sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ludowej    i Rodziny Popielów. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych Spółki. Koszt planowanych robót wynosi netto 527 350,44 zł. Termin realizacji   do dnia 20.04.2023 r.

Skip to content