diferencia entre nolvadex y arimidex €46.61

Montaż wodomierza ogrodowego

Montaż wodomierza ogrodowego

Posiadasz duży ogród? Zaoszczędź na opłatach za jego podlewanie!

Zainstaluj wodomierz ogrodowy, który odlicza wodę zużytą bezpowrotnie, czyli taką, która nie wraca do kanalizacji, a ty nie płacisz za odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, koszty związane z zakupem, montażem i eksploatacją wodomierza odliczającego ponosi odbiorca usług. Dlatego warto przed podjęciem decyzji oszacować rzeczywiste potrzeby dotyczące podlewania ogrodu i koszty związane z utrzymaniem instalacji. Może się okazać, że wydatki z tym związane będą wyższe niż potencjalne oszczędności.

Zasady montażu wodomierza dodatkowego na podlewanie ogrodu:

Pierwsza instalacja wodomierza – podlicznika:

 1. Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz – podlicznik w odległości ok. 1,5 m od wyjścia przewodu przez zewnętrzną ścianę budynku w kierunku punktu czerpalnego.
 2. Na odcinku instalacji  za wodomierzem – podlicznikiem a punktem poboru  wody do podlewania nie może być zamontowana żadna kształtka (np. trójnik), umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody. Instalacja nie może być także wbudowana w ścianę lub zabudowana.
 3. W pomieszczeniu, gdzie będzie zamontowany wodomierz, powinna być zapewniona odpowiednia temperatura, która nie spowoduje jego uszkodzenia tzw. zamrożenia (sugerowana powyżej 4oC). Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
 4. Przed wodomierzem – podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający.
 5. Wodomierz – podlicznik powinien być zamontowany zgodnie z dokumentacją techniczną producenta – zalecana pozycja pozioma. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną (okres 5 lat) i być dopuszczony do obrotu publicznego.
 6. Odbiorca na własny koszt i we własnym zakresie wykonuje prace związane z budową podejścia pod wodomierz – podlicznik oraz we własnym zakresie zakupuje wodomierz.
 7. Po zamontowaniu wodomierza- podlicznika należy ten fakt zgłosić do PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim celem sprawdzenia poprawności montażu i zaplombowania podlicznika.
 8. Montaż wodomierza – podlicznika można zlecić PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, koszty montażu ujęte są w aktualnym cenniku usług.

Wymiana wodomierza – podlicznika ze względu na utratę cechy legalizacji lub jego uszkodzenie:

 1. Odbiorca na własny koszt i we własnym zakresie zakupuje i wymienia wodomierz – podlicznik. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną (okres 5 lat)  i być dopuszczony do obrotu publicznego.
 2. Po zamontowaniu wodomierza- podlicznika należy ten fakt zgłosić do PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim celem sprawdzenia poprawności montażu i zaplombowania podlicznika.
 3. Montaż wodomierza – podlicznika można zlecić PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, koszty montażu ujęte są w aktualnym cenniku usług.

Zgłoszenie montażu wodomierza – podlicznika:

Odbiór techniczny wodomierza – podlicznika:

Sprawdzenie poprawności montażu oraz odbiór techniczny wodomierza – podlicznika wykonywane jest przez pracowników PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim i jest to usługa odpłatna – koszty ujęte są w aktualnym cenniku usług. Pracownicy spisują protokół montażu/wymiany wodomierza, następnie wprowadzany jest on do ewidencji i uwzględniany w rozliczeniach.

Na odbiór techniczny można umówić się na konkretny termin w godzinach pracy Przedsiębiorstwa tzn. od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00.

WAŻNE INFORMACJE

Wodomierze – podliczniki stanowią własność Odbiorców Usług. Utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, w tym wymiana po utracie legalizacji, należy do obowiązków ich właścicieli – podstawa Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 15 pkt. 3.

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek legalizacji wszystkich wodomierzy – ważność cechy legalizacyjnej wodomierza wynosi  5 lat licząc od daty produkcji umieszczonej na obudowie liczydła nowego wodomierza (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 22 marca 2019 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych). Po utracie legalizacji, wskazania wodomierza nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej.

Skip to content