puede el tamoxifeno aumentar los triglicéridos €67.07

Budowa sieci wodociągowej w ul. Stefana Żeromskiego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  w dniu 13.05.2024 r. podpisało z firmą „AD-KOP Adam Zagrabski” z Siennicy wyłonioną w drodze postępowania przetargowego umowę na budowę sieci wodociągowej w ul. Stefana Żeromskiego.

Zakres robót przewidzianych umową obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. Stefana Żeromskiego o łącznej długości 202 mb i średnicy 110 mm wraz z przełączeniem do nowej sieci wszystkich istniejących przyłączy. Budowa sieci wodociągowej podyktowana jest złym stanem technicznym istniejącego rurociągu, wykonanego w 1980 roku z rur stalowych oraz dużą jego awaryjnością.

Zadanie będzie realizowana ze środków własnych Spółki. Koszt planowanych robót wynosi netto 156 291.06 zł. Termin realizacji do dnia 02.09.2024 r.

Skip to content