período de ausencia de tamoxifeno €150.94

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w dniu 09.07.2024 r. podpisało z firmą: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MK-Instal s.c. Mariusz Zasuwik i Krzysztof Szczepański z Mińska Mazowieckiego, wyłonioną w drodze postępowania przetargowego umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej (etap I). Zakres robót przewidzianych umową obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na długości 82.40 mb o średnicy 200 mm wyposażoną w studnie inspekcyjne. Inwestycja ma na celu przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz zmniejszenie awaryjności sieci oraz zapewnienie możliwości realizacji etapu II, który pozwoli na przyłączenie nowych obiektów. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych Spółki. Koszt planowanych robót wynosi netto 74 463.88 zł. Termin realizacji do dnia 20.08.2024 r.

Skip to content