Twardość wody i jej odczyn

Odczyn obojętny ma wartość pH = 7. W roztworach o pH < 7 stężenie jonów wodorowych jest większe niż wodorotlenowych i roztwory takie mają odczyn kwasowy, natomiast w roztworach o pH > 7 większe jest stężenie jonów wodorotlenowych, więc roztwory takie mają odczyn zasadowy. Woda w mińskich wodociągach ma odczyn lekko zasadowy zbliżony do obojętnego (pH PN-EN ISO 10523:2012) i w zależności od ujęcia kształtuje się on w przedziale pomiędzy  7,2 (SUW Kędzierak) do 7,6 (SUW Mirecki).

Twardość ogólna wody w Mińsku Mazowieckim (PN-IS0 6059:1999) w zależności od ujęcia kształtuje się w przedziale pomiędzy 220 mg/l (SUW Kędzierak) do 250 mg/l (SUW Mirecki) przy normie w przedziale 60-500 mg/l. 

Skip to content