dosis máxima de tamoxifeno €46.58

Nasi pracownicy

Ludzie są najważniejszym elementem każdego przedsiębiorstwa. Z przyjemnością przedstawiamy kluczowych pracowników naszej firmy, to od nich zależy realizacja celów Spółki, czyli służba mieszkańcom.

Pion Finansowy

Małgorzata Krupa – Dyrektor ds. finansowych, Główny Księgowy, Prokurent

Pracownikiem Spółki jest od 1 lutego 2015 roku. Na stanowisku Dyrektora ds. finansowych – Głównego Księgowego, Prokurenta pracuje od 1 czerwca 2015 roku. Jest absolwentką Wydziału Finansów Politechniki Radomskiej. Ukończyła studia podyplomowe Uniwersytetu Białostockiego na Wydziale Finanse i Rachunkowość oraz studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Psychologii. Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pracę zawodową zaczynała i kontynuowała przez 17 lat w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Posiada doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami oraz gruntowną wiedzę z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, przepisów podatkowych oraz doświadczenie i umiejętności zarządzania zespołem. Jest osobą odpowiedzialną w Spółce za doradztwo i dostarczanie informacji do Prezesa Zarządu w celu podejmowania strategicznych decyzji w firmie. Jest współodpowiedzialna za procesy strategicznego planowania i zarządzania finansami firmy. Zajmuje się również sprawozdawczością do wyższego szczebla w przedsiębiorstwie. 
Prywatnie ma dwoje dzieci. Zainteresowania: sport, książka, podróże (aktywny wypoczynek z rodziną), muzyka, spacery, szydełkowanie w długie zimowe wieczory.


Jednostka Realizująca Projekty

Zofia Banaszek – Kierownik Jednostki Realizującej Projekty

Od 2004 r. pracuje jako Kierownik działu Techniczno-Inwestycyjnego i jego zmienianych w ciągu lat form organizacyjnych. Obecnie kieruje Jednostką Realizującą Projekty stanowiącą zespół 10 osobowy. Ogromną wiedzą i cennym doświadczeniem chętnie dzieli się ze współpracownikami i podwładnymi.
Praca z ludźmi sprawia jej dużą przyjemność. Jej zdaniem zgrany zespół oraz przyjazna atmosfera wpływa na jakość pracy w firmie.
Swój wolny czas stara się spędzać aktywnie jeżdżąc na rowerze. W zaciszu domowego ogródka lubi czytać książki oraz grać w karty.

Agnieszka Marczak – Inspektor ds. księgowości i rozliczeń funduszy unijnych

Pracuje w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. od maja 2015 roku. Jako absolwentka Finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozwija się zawodowo przy rozliczaniu projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Ilona Skwiecińska – Specjalista w JRP

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie. W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim pracuje od 2013 r. i wciąż zdobywa cenne doświadczenie. Przyjazna atmosfera i dążenie do celu wśród pracowników ułatwia osiąganie sukcesów. Swój wolny czas spędza grając w siatkówkę oraz słuchając dobrej muzyki.

Jolanta Piętka – Specjalista ds. techniczno – prawnych

Grzegorz Komuda – Główny specjalista ds. techniczno – inwestycyjnych

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Środowiska.

Dział Produkcji Wody

Łukasz Wysocki – Kierownik Działu Produkcji Wody

Oczyszczalnia Ścieków/ Technolog ds. wody i ścieków

Lech Bartnicki – Kierownik Oczyszczalni Ścieków

Pracuje w przedsiębiorstwie od 1986 roku. Początkowo w dziale produkcji wody a od 2006 roku na Oczyszczalni Ścieków. Polski rock lat 80-tych to jest najmilsze dla jego ucha, a także liczenie pszczół we własnej pasiece.

Katarzyna Kaczorek – Specjalista ds. technologii i ochrony środowiska

Pracuje w przedsiębiorstwie od 2007 roku. W wolnym czasie z pasją tworzy zielony ogród wokół domu i zawsze szuka dobrej książki do poczytania.

Kadry

Małgorzata Piątkowska – Piłat – Pełnomocnik Zarządu ds. HR

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracyjno – Społecznej w Warszawie na kierunku administracja publiczna, Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału psychologii w zakresie psychologii zarządzania personelem oraz Certyfikowany Mulit-Level Coach. Pracę w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęła od 2016 r. Poprzez wiele nowych projektów stara się rozwijać i angażować w działalność firmy. Wesoła i rezolutna żona i mama dwóch synów.

Laboratorium

W naszym Laboratorium pracuje 6 osobowy zespół wykwalifikowanych analityków oraz przeszkolonych próbkobiorców. Dbają oni o najwyższe standardy pracy. Kompetencje personelu są systematycznie potwierdzane poprzez udział w ogólnopolskich porównaniach międzylaboratoryjnych. Nasze Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną posiadanym systemem jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i uzyskanym w 2010 roku certyfikatem akredytacji nr AB 1189 wydanym przez PCA.

Edyta Kąca – Kierownik Laboratorium

Ewa Dylewska – Inspektor ds. administracyjno – gospodarczych.

Małgorzata Majówka – Dąbrowska – Specjalista ds bezpieczeństwa

Absolwentka katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku ochrony środowiska, ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na kierunku Zarządzania systemami środowiska. W Spółce pracuje od 2015 r. Cechuje się dużym zaangażowaniem w wykonywanie obowiązków. Zdobywa doświadczenie przez stawianie sobie nowych wyzwań i chęć dalszego rozwoju.

Skip to content