cardiotoxicidad por tamoxifeno €4.77

Obiekty

Spółka w ramach posiadanej infrastruktury zarządza wieloma obiektami budowlanymi oraz realizuje inwestycje w tym obszarze. 

Główne obiekty to:

  • Stacja Uzdatniania Wody ul. Józefa Mireckiego
  • Oczyszczalnia ścieków ul. Chróścielewskiego
  • Stacja Uzdatniania Wody Kędzierak
  • Przepompownia SUW ul. Szarych Szeregów

 

Stacja Uzdatniania Wody ul. Józefa Mireckiego

Oczyszczalnia ścieków ul. Chróścielewskiego

Widok na oczyszczalnię

Komory napowietrzania

Osadniki ściekowe

Sterownia oczyszczalni

Stacja Uzdatniania Wody Kędzierak

Budynek SUW Kędzierak

 

 

Stacja pomp

Sterownia SUW

Urządzenia do uzdatniania wody

Przepompownia SUW ul. Szarych Szeregów

Budynki przepompowni

Transformatory zasilające układ pomp

Skip to content