aumento de testosterona nolvadex €144.78

Platforma przetargowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, że postępowania przetargowe odbywają się przy użyciu środków elektronicznych i są prowadzone poprzez elektroniczną Platformę Przetargową pod adresem strony:

https://pwikminsk.logintrade.net/

Przeglądać aktualnie prowadzone postępowania oraz zapoznać się z ich warunkami można na stronie Platformy Przetargowej w zakładce POSTĘPOWANIA znajdującej się w module STRONA GŁÓWNA Platformy Przetargowej pod adresami stron:

  1. postępowania prowadzone w oparciu o przyjęte przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji regulaminy:

  1. postępowania prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych:

Rejestracja na Platformie Przetargowej jest bezpłatna.

W razie pytań technicznych związanych z logowaniem się i obsługą Platformy Przetargowej prosimy o kontakt:

  1. z infolinią techniczną Logintrade czynną w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze:

  • +48 71 787-37-57
  • +48 71 787-35-34
  • +48 71 787-37-27
  1. pod adresem email helpdesk@logintrade.net

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, iż od dnia 18 października 2018 r. w postępowaniach tzw. „unijnej”, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skip to content