proveedores de tamoxifeno en india €142.76

Archiwalne przetargi

Zadanie I: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej w Mińsku Mazowieckim”

Zadanie II: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej w Mińsku Mazowieckim – Etap II”

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.9.2019
 • wartość: powyżej 30 000 Euro
 • termin składania ofert: 2 października 2019  10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją projektową dostępna jest w wersji elektronicznej na platformie zakupowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. pod adresem:

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej od wodociągu w ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kolejowej przez teren PKP w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.14.2019
 • wartość: powyżej 30 000 Euro
 • termin składania ofert: 27 sierpnia 2019  10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją projektową dostępna jest w wersji elektronicznej na platformie zakupowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. pod adresem: 
https://pwikminsk.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Zadanie: Budowę sieci wodociągowej w ul. Małopolskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.12.2019
 • wartość: powyżej 30 000 Euro
 • termin składania ofert: 25 czerwca 2019 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.10.2019
 • wartość: powyżej 5.548.000 Euro
 • termin składania ofert: 3 lipca 2019 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, że postępowanie przetargowe odbywa się przy użyciu środków elektronicznych i jest prowadzone poprzez elektroniczną Platformę Przetargową pod adresem strony: 
https://pwikminsk.logintrade.net/ 

Z warunkami postępowania przetargowego można zapoznać się na stronie Platformy Przetargowej w zakładce POSTĘPOWANIA znajdującym się w module STRONA GŁÓWNA Platformy Przetargowej pod adresem strony: 
https://pwikminsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 

Rejestracja na Platformie Przetargowej jest bezpłatna. 

W razie pytań technicznych związanych z logowaniem się i obsługą Platformy Przetargowej prosimy o kontakt: 
a) z infolinią techniczną Logintrade czynną w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze: 
+48 71 787-37-57 
+48 71 787-35-34 
+48 71 787-37-27 
b) pod adresem email helpdesk@logintrade.net

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, iż od dnia 18 października 2018 r. w postępowaniach tzw. „unijnej”, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Małopolskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.11.2019
 • wartość: powyżej 30.000 Euro
 • termin składania ofert: 5 czerwca 2019 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej wraz z przejściem poprzecznym przez linię kolejową nr 13 Krusze-Pilawa w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.4.2019
 • wartość: powyżej 30.000 Euro
 • termin składania ofert: 9 kwietnia 2019 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, Mińsk Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.24.2018
 • wartość: powyżej 30.000 Euro
 • termin składania ofert: 13 listopada 2018 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja i Placu Dworcowym w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.23.2018
 • wartość: powyżej 30.000 Euro
 • termin składania ofert: 9 października 2018 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.15.2018
 • wartość: powyżej 5 548 Euro
 • termin składania ofert: 23 października 2018 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Małopolskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.16.2018
 • wartość: powyżej 30 000 Euro
 • termin składania ofert: 21 czerwca 2018 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Małopolskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy:  JRP.271.11.2018
 • wartość: powyżej 30 000 Euro
 • termin składania ofert: 15 maja 2018 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawa paliwa (oleju napędowego) do urządzenia dozującego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy:  JRP.272.12.2018
 • wartość: powyżej 30 000 Euro
 • termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze Lasów Państwowych przy ul. Sportowej w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy:  JRP.272.5.2018
 • wartość: powyżej 30 000 Euro
 • termin składania ofert: 15 marca 2018 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy:  JRP.272.3.2018
 • wartość: Powyżej 5 548 000 euro
 • termin składania ofert: 28 marca 2018 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego z wywrotką i skrzynią narzędziową o ładowności do 3.5 t dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy:  JRP.272.3.2018
 • wartość: Powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 16 marca 2018 11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy:  JRP.272.1.2018
 • wartość: Powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 22 lutego 2018 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawa łącz światłowodowych na potrzeby centralnej dyspozytorni PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim wraz z dostępem do internetu

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy:  JRP.272.14.2017
 • wartość: Powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 29 listopada 2017 11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy:  JRP.272.12.2017
 • wartość: powyżej 5 225 000 euro
 • termin składania ofert: 14 grudnia 2017 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Sukcesywna dostawa siarczanu żelazowego PIX 113 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy:  JRP.272.13.2017
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 24 listopada 2017 11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsk Mazowiecki

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.10.2017
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 28 sierpnia 2017 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie, Mińsk Mazowiecki

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.271.34.2017
 • wartość: do 30 000 euro
 • termin składania ofert: 31 lipca 2017 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb socjalnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.97.2017
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 12 lipca 2017 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawa minikoparki z przyczepą transportową dla potrzeb PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.271.21.2017
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 25 maja 2017 11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Sukcesywna dostawa polimeru w postaci płynnej do odwadniania osadów poddanych fermentacji metanowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.5.2017
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 6 czerwca 2017 11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Sukcesywna dostawa polimeru w postaci płynnej do odwadniania osadów nadmiernych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.6.2017
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 6 czerwca 2017 11:30

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.7.2017
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 12 czerwca 2017 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

 

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Józefa Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.4.2017
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 11 maja 2017 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawa paliwa – oleju napędowego do urządzenia naziemnego dozującego paliwo zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.3.2017
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 27 kwietnia 2017 11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Józefa Sylwestrowicza w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.272.2.2017
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 13 kwietnia 2017 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Stanisława Maczka w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.271.12.2017
 • wartość: do 30 000 euro
 • termin składania ofert: 27 marca 2017 11:00

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zuzanny Małaszczyckiej w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.271.7.2017
 • wartość: do 30 000 euro
 • termin składania ofert: 20 marca 2017 12:00

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.271.6.2017
 • wartość: do 30 000 euro
 • termin składania ofert: 8 marca 2017 09:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawę, wdrożenie i serwis gwarancyjny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.271.1.2017
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: do 3 marca 2017 11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.271.5.2017
 • wartość: do 30 000 euro
 • termin składania ofert: 28 lutego 2017 09:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawa środków czystości dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.271.2.2017
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: do 30 stycznia 2017 11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.271.25.2016
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 9 stycznia 2017 11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.271.23.2016
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 10 stycznia 2017 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP.271.1.2016
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 28 listopada 2016 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP/71/2016
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 18 listopada 2016 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Wykonywanie prac porządkowych na obiektach należących do Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP/58/2016
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 5 października 2016 13:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP/44/2016
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 9 września 2016 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Wymiana istniejącego i budowa nowego nowego ogrodzenia terenu studni głębinowej numer 8 przy ulicy Siennickiej w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP/43/2016
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 5 września 2016 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa samochodowej wagi z rozbudową drogi publicznej na oczyszczalni ścieków przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1 w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP-8/2016
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 1 września 2016 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Opracowanie instrukcji przeciwpożarowej dla Stacji Uzdatniania Wody SUW nr 1 z zapleczem techniczno-administracyjnym przy ul. Józefa Mireckiego 20 w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP/39/2016
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 26 lipca 2016 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Wynajem dwóch autokarów wraz z kierowcami

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP/37/2016
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 20 lipca 2016 11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskie Przedmieście w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP-7/2016
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 20 lipca 2016 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie:  Opracowanie elementów dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ulicy Sylwestrowicza w Mińsku Mazowieckiego i przyłącza kablowego zalicznikowego niskiego napięcia z szafką sterowniczą do zasilania przepompowni ścieków

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP/38/2016
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 21 lipca 2016 11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawa, montaż i uruchomienie szlabanu wjazdowego na teren oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP/36/2016
 • wartość: poniżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 15 lipca 2016 14:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Nad Zadaniem „Kompleksowe Rozwiązanie Systemu Gospodarki Osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim”

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP-6/2016
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 4 lipca 2016 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowę samochodowej wagi z rozbudową drogi publicznej na oczyszczalni ścieków przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1 w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: JRP-5/2016
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 6 czerwca 2016 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim z przejściem pod torami linii kolejowej nr 13 Krusze-Pilawa szlak Pilawa-Mińsk Mazowiecki

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-4/2016
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 11 maja 2016 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim z przejściem pod torami linii kolejowej nr 13 Krusze – Pilawa szlak Pilawa – Mińsk Mazowiecki

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-2/16
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 3 marca 2016 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego „Osada Leśna” przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-6/2015
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 23 grudnia 2015 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Ogłoszenie na sprzedaż: Agregatów prądotwórczych będących własnością PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • sprzedający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • termin składania ofert: 7 września 2015, 10:00 (sekretariat)
 • kontakt: tel.: /25/ 758 58 60 lub /25/ 759 69 64; faks: /25/ 758 67 12; e-mail: biuro@pwikminsk.pl

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Zakup energii elektrycznej na obiekty PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-4/15
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 10 sierpnia 2015, 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinków istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawska 250 w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-3/15
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 15 maja 2015, 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawa paliwa – oleju napędowego do urządzenia przenośnego dozującego paliwo zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-2/15
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 4 maja 2015, 11:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dr Jana Huberta w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-1/15
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 4 maja 2015, 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-14/14
 • wartość: powyżej 414 000 euro
 • termin składania ofert: 26 stycznia 2015, 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Remont kolektorów „B” i „0” prowadzony w ramach zadania pn.: „Rehabilitacja kolektorów sanitarnych „B” i „0” metodą bezwykopową – Etap I”

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-13/14
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 16 stycznia 2015, 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Zakup energii elektrycznej na obiekty PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-11/14
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 22 października 2014, 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Tadeusza Kościuszki w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-12/14
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 28 października 2014, 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji w zakresie kompleksowego zagospodarowania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-10/14
 • wartość: powyżej 30 000 euro
 • termin składania ofert: 12 października 2014, 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno – administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-7/14
 • wartość: powyżej 14 000 euro
 • termin składania ofert: 15 lipca 2014, 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Sukcesywną dostawę polimeru w postaci płynnej do odwadniania osadów poddanych fermentacji metanowej i osadów nadmiernych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-6/14
 • wartość: powyżej 14 000 euro
 • termin składania ofert: 1 lipca 2014, 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Dostawę nowych wodomierzy do wody zimnej i nadajników radiowych do zdalnego odczytu do wodomierzy dostarczonych i pracujących na sieci wodociągowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: PT/TP-5/14
 • wartość: powyżej 14 000 euro
 • termin składania ofert: 25 czerwca 2014, 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie: Prowadzenia Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Przy Realizacji Zadań: ZADANIE I:„Przebudowa ciągu biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim” ZADANIE II:„Budowa kabli zasilająco – sterowniczych w ramach zadania pt. „Automatyczny rozdział ścieków surowych i osadów recyrkulowanych na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim” ”

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: ZS/TT-4/14
 • wartość: powyżej 14 000 euro
 • termin składania ofert: 30 maja 2014 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie I: Przebudowa ciągu biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim

Zadanie II: Budowa kabli zasilająco-sterowniczych w ramach zadania pt. „Automatyczny rozdział ścieków surowych i osadów recyrkulowanych na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim”

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: ZS/TT-3/14
 • wartość: powyżej 14 000 euro
 • termin składania ofert: 29 kwietnia 2014 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Pełnienia funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: ZS/TT-2/14
 • wartość: powyżej 14 000 euro
 • termin składania ofert: 7 kwietnia 2014 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Zadanie I: „Przebudowa ciągu biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim”

Zadanie II: „Budowa kabli zasilająco-sterowniczych w ramach zadania pt. „Automatyczny rozdział ścieków surowych i osadów recyrkulowanych na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim”

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: ZS/TT-1/14
 • wartość: powyżej 14 000 Euro
 • termin składania ofert: 14 marca 2014 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Kompleksowe ubezpieczenie PWiK sp. z o.o. w latach 2014-2016

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: ZS/TT-13/13
 • wartość: powyżej 14 000 Euro
 • termin składania ofert: 16 grudnia 2013 12:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Dostawa przenośnego systemu do telewizyjnej inspekcji rur kanalizacyjnych dla PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: ZS/TT-12/13
 • wartość: powyżej 14 000 Euro
 • termin składania ofert: 6 grudnia 2013 10:00

Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową dla potrzeb PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: ZS/TT-11/13
 • wartość: powyżej 14 000 Euro
 • termin składania ofert: 23 października 2013  12:00

 Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego odprowadzania ścieków z terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej 250 w Mińsku Mazowieckim.

 • tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
 • nr sprawy: ZS/TT-10/13
 • wartość: powyżej 14 000 Euro
 • termin składania ofert: 2 września 2013 10:00

 Szczegóły oraz załączniki do przetargu (kliknij tu aby otworzyć)

Skip to content