W trosce
o mieszkańców
i środowisko

2015/07/21

Remont kolektorów „B” i „O”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim informuje, że jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego kolektorów „B” i „0” położonych wzdłuż rzeki Srebrnej w ramach zadania pn.: „Rehabilitacja kolektorów sanitarnych „B” i „0” metodą bezwykopową – etap I”.

Wykonawcą projektu jest firma PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa. Zatwierdzona kwota kontraktowa brutto wynosi 6 844 581,00 PLN. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Projektu „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap I” działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Obecnie modernizacji poddawane są kolektory zlokalizowane na terenach leśnych Nadleśnictwa Mińsk- leśnictwo Stankowizna. Prace modernizacyjne prowadzone są wyłącznie metodą bezwykopową z wykorzystaniem technologii rękawa termicznie utwardzalnego za pomocą rękawa Aarsleff wykonanego z poliestrowej włókniny o strukturze polietylenu, instalowanego metodą inwersji. 

Instalacja ta wyeliminuje nieszczelność rur oraz zmniejszy ilość awarii sieci kanalizacyjnych.

Naprawa kanalizacji Minsk Mazowiecki

Naprawa kanalizacji Minsk Mazowiecki

Naprawa kanalizacji Minsk Mazowiecki

» powrót
Przedsiębiorstwo zostało powołane aby służyć Wam mieszkańcom miasta. Naszym celem jest Wasze zadowolenie. Zrobimy wszystko abyście mieli poczucie, że świadczymy usługi, z których jesteście zadowoleni a obsługa w pełni Was satysfakcjonuje.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI » WZORY UMÓW I FORMULARZE » CENNIK I TARYFY » REGULAMINY » NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA » ODCZYT WODOMIERZA » AWARIE » RODO »
Woda to źródło życia, dlatego w naszym przedsiębiorstwie jej jakość jest dla nas najważniejsza. Badania wykazują, że woda w mińskich wodociągach jest najwyższej jakości, czasem nawet lepsza niż woda butelkowana. Namawiamy do picia wody z kranu.
PIJ WODĘ Z KRANU » RAPORT JAKOŚCI WODY » TWARDOŚĆ WODY » EKO EDUKACJA  » WSPÓŁPRACA »
Ścieki w Mińsku oczyszczane są zgodnie z normami Ministerstwa Środowiska. Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta.
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW » ZADBAJ O ŚRODOWISKO » AGROVIT » ENERGIA ZE ŚCIEKÓW »
SPÓŁKA
USŁUGI
KONTAKT
DLA PRACOWNIKA
DLA KLIENTA
WODA
KANALIZACJA
PRZETARGI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim   -  polityka prywatności »
Do góry