omeprazol y tamoxifeno €91.75

CERTYFIKATY

Laboratorium PWiK prowadzi obecnie na wysokim poziomie badania w zakresie analiz wody, ścieków i osadów ściekowych. W celu zwiększenia zaufania Klientów i potwierdzenia kompetencji Laboratorium, Naczelne Kierownictwo podjęło decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania w Laboratorium na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Potwierdzeniem spełniania wymagań w/w normy, a tym samym uznaniem wysokich kompetencji Laboratorium jest przyznanie przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 14 maja 2010 r. CERTYFIKATU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1189. 

W 2019 roku Laboratorium wdrożyło zmiany do systemu zarządzania wynikające z wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W 2020 roku Laboratorium uzyskało akredytację na znowelizowaną normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Certyfikat Akredytacji w wersji pdf (kliknij tu aby otworzyć)

Zakres akredytacji Laboratorium badawczego Nr AB 1189 (kliknij tu aby otworzyć)

„Akredytacja” to formalne uznanie przez upoważnioną do tego jednostkę organizacyjną kompetencji dla innej jednostki i stanowi swojego rodzaju referencje potwierdzające rzetelność tej jednostki i najlepszą gwarancję jakości dla oferowanych przez nią usług.

Laboratorium posiada również decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim zatwierdzającą system jakości prowadzonych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody do spożycia przez ludzi – Decyzja

 

 

Skip to content