tamoxifeno sandoz 10 mg pret €142.34

ZAKRES USŁUG

OFERTA LABORATORIUM

  • ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA WODY, WODY DO SPOŻYCIA

 

Badane cechy

 

Normy/ procedury badawcze

 

Metody badawcze/ pomiarowe

 

Stężenie azotanów

Q, Z

PB-03 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 21061-69

Spektrofotometryczna

Stężenie azotynów

Q, Z

PB-04 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 21071-69

Spektrofotometryczna

Barwa

N, Z

PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C

Spektrofotometryczna

Stężenie chloru wolnego

N, Z

PB-10 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 14064-99

Spektrofotometryczna

Stężenie chlorków

Q, Z

PB-07 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 23198-00

Spektrofotometryczna

Stężenie cyjanków

N, Z

PB-11 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 24302-69

Spektrofotometryczna

Stężenie jonu amonowego

Q, Z

PB-05 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 22437-00

Spektrofotometryczna

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Q

PN-ISO 15705:2005

Spektrofotometryczna

Stężenie fluorków

N, Z

PB-12 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 444-49

Spektrofotometryczna

Indeks nadmanganianowy

Q, Z

PN-EN ISO 8467:2001

Miareczkowa

Stężenie manganu

Q, Z

PB-01 wydanie V z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 22433-00

Spektrofotometryczna

Mętność

Q, Z

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Nefelometryczna

pH

Q, Z

PN-EN ISO 10523:2012

Potencjometryczna

Przewodności elektryczna

N, Z

PN-EN 27 888:1999

Konduktometryczna

Stężenie siarczanów

Q, Z

PB-08 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 12065-99

Nefelometryczna

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna)

Q, Z

PN-IS0 6059:1999

Miareczkowa

Stężenie żelaza ogólnego

Q, Z

PB-02 wydanie V z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 854-99

Spektrofotometryczna

Smak i zapach

N, Z

PB-09 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r.

sensoryczna

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

Q

N

N

N

PN-ISO 5667-5:2017-10
PB-18 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.
PB-23 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

—————————

Q – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowane, Z- badanie zatwierdzone przez PPIS w Mińsku Mazowieckim

 

  • ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA WODY DO SPOŻYCIA

 

Badane cechy

 

Normy/ procedury badawcze

 

Metody badawcze/ pomiarowe

 

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 220C ± 20C

Q, Z

PN-EN ISO 6222:2004

Płytkowa

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 360C ± 20C

Q, Z

PN-EN ISO 6222:2004

Płytkowa

Liczba bakterii grupy coli

Q, Z

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

Filtracja membranowa

Liczba enterokoków

Q, Z

PN-EN ISO 7899-2:2004

Filtracja membranowa

Liczba Escherichia coli

Q, Z

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

Filtracja membranowa

Liczba Pseudomonas aeruginosa

Q, Z

PN-EN ISO 16266:2009

Filtracja membranowa

Liczba Legionella sp.

Q, Z

PN-EN ISO 11731:2017-08 + A1:2019-12

Filtracja membranowa

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Q

PN-EN ISO 19458:2007

————————–

Q – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowane, Z- badanie zatwierdzone przez PPIS w Mińsku Mazowieckim

 

  • ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA I MIKROBIOLOGICZNA WODY NA PŁYWALNIACH

 

Badane cechy

 

Normy/ procedury badawcze

 

Metody badawcze/ pomiarowe

 

Stężenie azotanów

Q

PB-03 wydanie IV z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu HACH 21061-69

Spektrofotometryczna

Mętność

Q

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Nefelometryczna

Indeks nadmanganianowy

Q

PN-EN ISO 8467:2001

Miareczkowa

Pobieranie próbek wody badań chemicznych i fizycznych

Q

PB-25 wydanie II z dnia 17.07.2019 r.

————————–

Liczba Escherichia coli

Q

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04

Filtracja membranowa

Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 360C ± 20C

Q

PN-EN ISO 6222:2004

Płytkowa

Liczba Pseudomonas aeruginosa

Q

PN-EN ISO 16266:2009

Filtracja membranowa

Liczba bakterii z rodzaju Legionella

Q

PN-EN ISO 11731:2017-08 + A1:2019-12

Filtracja membranowa

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Q

PN-EN ISO 19458:2007

————————–

Q – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowane

 

  • ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA ŚCIEKÓW, OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Badane cechy

Normy/ procedury badawcze

Metody badawcze/ pomiarowe

Stężenie azotu azotanowego

Q

PN-82/C-04576/08

Spektrofotometryczna

Stężenie azotu azotynowego

Q

PN-EN 26777:1999

Spektrofotometryczna

Stężenie azot amonowego

Q

PN-ISO 5664:2002

Destylacyjna z miareczkowaniem

Stężenie azotu Kjeldahla

Q

PN-EN 25663:2001

Miareczkowa

Stężenie azotu ogólnego

Q

PB-13 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Z obliczeń

Stężenie azotu ogólnego (całkowitego)

Q

PB-21 wydanie III z dnia 17.07.2019 r. na podstawie testu kuwetowego MERCK 1.00613.0001

Spektrofotometryczna

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

Q

PN-EN ISO 5815-1:2019-12

Miareczkowa

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

Q

PN-EN 1899-2:2002

Miareczkowa

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Q

PB-19 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Miareczkowa

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Q

PN-ISO 6060:2006

Miareczkowa

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Q

PN-ISO 15705:2005

Spektrofotometryczna

Stężenie chlorków

Q

PN-ISO 9297:1994

Miareczkowa

Stężenie chlorków

N

PB-20 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Miareczkowa

Indeks osadu czynnego

N

PB-17 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Wagowa

Stężenie fosforu ogólnego

Q

PPN-EN ISO 6878:2006 + Ap1:2010 + Ap2:2010 p.7

Spektrofotometryczna

pH

Q

PN-EN ISO 10523:2012

Potencjometryczna

Stężenie siarczanów

Q

PN-ISO 9280:2002

Wagowa

Stężenie osadu czynnego

N

PB-16 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Wagowa

Stężenie substancji ropopochodnych

N

PB-15 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Wagowa

Ekstrakt eterowy

N

PB-14 wydanie III z dnia 17.07.2019 r.

Wagowa

Tlen rozpuszczony

N

PN-EN 25813,

PN-ISO 5813:1997

Miareczkowa

Temperatura

N

PN-77 / C 04584

Pomiarowa bezpośrednia

Straty przy prażeniu (stężenie substancji organicznych)

Q

PN-EN 15935:2013-02

Wagowa

Stężenie substancji mineralnych

Q

PN-EN 15935:2013-02

Z obliczeń

Sucha masa

Q

PN-EN 15934:2013-02 metoda A

Wagowa

Zawiesiny ogólne

Q

PN-EN 872:2007+ Ap1:2007

Wagowa

Stężenie żelaza

Q

PN-ISO 6632:2001 + Ap1:2016-06

Spektrofotometryczna

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

Q

PN-ISO 5667-10:1997

—————————-

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

Q

PN-EN ISO 5667-13:2011 z wyłączeniem pkt 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8

—————————-

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

Q

PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem pkt 7.5, 7.6, 8.2

—————————-

N

PN-ISO 5667-4:2017-10

—————————-

Q – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowane

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania w pełni profesjonalnych usług w zakresie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, fizykochemicznych ścieków oraz osadów ściekowych. Poniżej znajdziecie Państwo formularze (proszę kliknąć w link) do zlecenia badania oraz ankietę, za której wypełnienie i przesłanie będziemy wdzięczni.

Zlecenie wykonania badania – wersja edytowalna (kliknij tu aby otworzyć)

Zlecenie wykonania badania – wersja pdf (kliknij tu aby otworzyć)

Ankieta oceny laboratorium (kliknij tu aby otworzyć)

Instrukcja pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych wyd. III z dn. 27.11.2019 (kliknij tu aby otworzyć)

Instrukcja pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych wyd. III z dn. 23.10.2017 (kliknij tu aby otworzyć)

Instrukcja pobierania próbek ścieków wyd. V z dn. 20.11.2019 (kliknij tu aby otworzyć)

Instrukcja pobierania próbek wody z rzek i strumieni do badań fizykochemicznych wyd. II z dn. 21.03.2017 (kliknij tu aby otworzyć)

Instrukcja pobierania próbek osadów ściekowych do badań fizykochemicznych wyd. I z dn. 20.11.2019 (kliknij tu aby otworzyć)

 

KONTAKT Z LABORATORIUM:

Kierownik Laboratorium:
nr telefonu: 25 759 3936
nr faksu: 25 759 3936
laboratorium@pwikminsk.pl

 

Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1B

Informacja o jakości wody wodociągowej podawana jest co kwartał w celu udokumentowania przydatności jakości wody do spożycia.

Skip to content