dianabol con nolvadex €150.07

Laboratorium

Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1B. Obecnie wykonujemy badania fizykochemiczne ścieków, osadów ściekowych, wody oraz badania mikrobiologiczne wody. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom świadczymy również usługi pobierania próbek akredytowanymi metodami, przez własną kadrę wykwalifikowanych próbkobiorców, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Zapewniamy prawidłowy transport próbek w wymaganych warunkach. Działania naszego Laboratorium służą zawsze rozwiązywaniu Państwa problemów i oczekiwań. Polecając Państwu nasze usługi gwarantujemy pełną poufność uzyskiwanych wyników badań, wysoką jakość i terminowość wykonywanych prac, metody badań zgodne z wymaganiami prawnymi, sprzęt laboratoryjny najnowszej generacji, kompetentny i wykwalifikowany personel służący pomocą.

Gwarancją spełnienia powyższych zobowiązań jest wdrożony przez nas system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Potwierdzeniem spełnienia wymagań w/w normy jest przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat nr AB 1189, który stanowi prestiżowe wyróżnienie i świadczy o bardzo wysokim standardzie wykonywanych przez nas badań. Kompetencje, poziom standardów pracy i procedur stosowanych w naszym Laboratorium są co roku nadzorowane przez wykwalifikowany zespół audytorów Polskiego Centrum Akredytacji. Podobnie jak wdrożony system jakości w zakresie badań wody do spożycia, który jest co roku zatwierdzany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, uprawniając tym samym nasze Laboratorium do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Aktualna decyzja zatwierdzająca system jakości prowadzonych badań przez Laboratorium.

Dodatkowe informacje dotyczące działalności naszego Laboratorium mogą uzyskać Państwo pisząc na e-mail: laboratorium@pwikminsk.pl lub dzwoniąc na nr tel. 25 759 39 36.

Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie https://www.pwikminsk.pl/dla-klienta/woda/
Skip to content