puedo quedar embarazada mientras tomo tamoxifeno €3.99

Archiwalne oferty pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

prowadzi nabór na stanowisko

Monter sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

 

Zadania na stanowisku: 

 • Usuwanie awarii wokół zestawu wodomierzowego,
 • Usuwanie awarii sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • Konserwacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i przyłączy,
 • Konserwacja i wymiana hydrantów przeciw pożarowych,
 • Badanie i pomiar ciśnienia w hydrantach przeciwpożarowych,
 • Udział w przeglądach i odbiorach technicznych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • Wykonywanie wcinek wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Przegląd i konserwacja przepompowni ścieków,
 • Płukanie sieci wodociągowych,
 • Naprawa i konserwacja kanalizacji deszczowej.
 • Obsługa samochodów służbowych,

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie min. zawodowe,
 • Czynne prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • Samodzielność i odpowiedzialność,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność  i sumienność,

Wymagania preferowane:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie.
 • Uprawnienia operatora koparkoładowarki, wszystkie, kl. III
 • Obsługa zestawu inspekcyjnego kamerą TV,
 • Uprawnienia operatora urządzeń technicznych do robót ziemnych : zagęszczarki, przecinarki, narzędzia ręczne udarowe.
 • Czynne prawo jazdy kat. C,

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
 1. Premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.
 2. Kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne.
 3. Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 15 lutego 2024 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.  Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510, 1700.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

_______________________________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

prowadzi nabór na stanowisko

od Inspektora do Specjalisty ds. Informatyki i Automatyki

 

 Zadania na stanowisku: 

 • Bezpośrednie wsparcie użytkowników firmy w obszarze infrastruktury IT (komputery, sieć, telefony)
 • Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania, samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
 • Udział w konfiguracji oraz obsłudze środowisk serwerowych
 • Opieka nad sprzętem komputerowym, sieciowym, serwerami
 • Czynny udział we wdrożeniach i nowych projektach informatycznych, elektrycznych
 • Podstawowa administracja Active Directory
 • Utrzymywanie standardów bezpieczeństwa IT
 • Opieka nad systemem automatyki (sterowniki PLC)
 • Opieka nad systemem SSWiN
 • Znajomość oprogramowania (Windows Server, Linux)

Wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows
 • Znajomość sprzętu komputerowego i bieżących rozwiązań dostępnych na rynku
 • Znajomość zagadnień sieciowych
 • Komunikatywność
 • Znajomość SQL (umiejętność tworzenia zapytań)
 • Preferowane doświadczenie w pracy we wsparciu klienta (Service Desk, Help Desk, naprawy i konfiguracja komputerów, laptopów)
 • Doświadczenie min. 2 lata
 • Wykształcenie min. średnie
 • Znajomość podstawowych urządzeń elektrycznych
 • Podstawowa znajomość VMware
 • Prawo jazdy kat. B

Wymagania preferowane:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie,
 • Mile widziane uprawnienia SEP

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
 1. Premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.
 2. Kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne.
 3. Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 16 lutego 2024 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.  Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510, 1700.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

prowadzi nabór na stanowisko

Operator Oczyszczalni Ścieków- młodszy,

Operator Oczyszczalni Ścieków

 

Zadania na stanowisku: 

 • Obsługa wszystkich obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków zgodnie z dokumentacją DTR.
 • Prowadzenie procesów na wszystkich ciągach technologicznych oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej wg. instrukcji.
 • Sprawdzanie i zmiana nastawy parametrów wszystkich urządzeń.
 • Prowadzenie działań naprawczych urządzeń.
 • Zapobieganie i przeciwdziałanie awariom.
 • Współuczestniczenie w poborach próbek przez laboratorium.
 • Sporządzanie raportów z pracy obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie min. zawodowe o kierunku technicznym lub średnie,
 • Czynne prawo jazdy kat. B,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w tym umiejętność analizy danych przy wykorzystaniu programu Excel
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami ślusarskimi.
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność i odpowiedzialność,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność  i sumienność,

Wymagania preferowane:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku ślusarz/spawacz,
 • Posiadanie książeczki spawacza,
 • Doświadczenie w spawaniu metodą MIG/MAG lub TIG,
 • Matura oraz chęć do dalszego kształcenia w zakresie ochrony środowiska lub pokrewnym,

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
 1. Premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.
 2. Kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne.
 3. Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie.
 4. Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 25 stycznia 2023 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.  Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510, 1700.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Laborant

 

Zadania na stanowisku: 

 • Pobieranie próbek i ich rejestracja,
 • Wykonywanie oznaczeń mikrobiologicznych i parazytologicznych w próbkach osadu ściekowego,
 • Obsługa i nadzór nad aparaturą i odczynnikami,
 • Przygotowanie warsztatu pracy pod kątem realizacji zaplanowanych badań,
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości,
 • Opracowanie sprawozdań z prowadzonych badań,
 • Znajomość przepisów, procedur związanych z wykonywanymi zadaniami,
 • Udział w utrzymania rozszerzaniu zakresu akredytacji laboratorium, w tym udział we wdrażaniu metod, badania biegłości i wewnętrznej kontroli jakości badań.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe ( minimum I – ego stopnia) o profilu mikrobiologia, biologia lub pokrewne,
 • Praktyczna znajomość wykonywania analiz mikrobiologicznych/ parazytologicznych,
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się dokumentami (normy) oraz śledzenie literatury fachowej w zakresie realizowanych badań,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dokładność w realizacji zadań oraz umiejętność poprawnego wyciągania wniosków,
 • Dobra organizacja pracy, sumienność,
 • Czynne prawo jazdy kategorii B.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025,
 • Znajomość podstawowych technik analiz chemicznych.

Naszym pracownikom oferujemy:

 1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
 1. Premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.
 2. Kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne.
 3. Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie.
 4. Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Prosimy  o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 03 czerwca  2022 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t. j.  Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia         27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim prowadzi nabór na stanowisko od Inspektora do Specjalisty – ds. utrzymania sieci

Zadania na stanowisku: 

 • Uczestnictwo w pracach komisji ds. technicznych, zajmującej się odbiorem sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i przyłączy.
 • Prowadzenie rejestru awarii sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i ich usuwania.
 • Uczestnictwo przy monitorowaniu kanalizacji pod kątem nielegalnych podłączeń.
 • Organizacja robót związanych z eksploatacją i usuwaniem awarii.
 • Opracowywanie planów remontowych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych oraz przyłączy.
 • Współpraca z laboratorium przedsiębiorstwa w zakresie czystości bakteriologicznej sieci.
 • Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem posiadanych przez dział środków transportu.
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • Prowadzenie gospodarki paliwowej w Spółce, w tym zabezpieczenie potrzeb paliwowych.
 • Udział w prowadzeniu gospodarki wodomierzowej.
 • Prowadzenie prawidłowego procesu eksploatacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych.
 • Praca przy mapach geodezyjnych oraz z dokumentacją techniczną.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Doświadczenie zawodowe minimum dwa lata.
 • Umiejętności pracy z dokumentacją techniczną dla inwestycji sieciowych.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności bardzo dobra znajomość MS Excel.
 • Samodzielność i odpowiedzialność,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność i sumienność,
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Wymagania preferowane:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska, budownictwa lub pokrewne.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie.
 • Doświadczenie w modelowaniu sieci wodociągowej.
 • Znajomość Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Znajomość przepisów w zakresie Prawa Budowlanego i Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
 • Znajomość geograficznego systemu informatycznego.

Naszym pracownikom oferujemy:
1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę.
2. Premie wynikające z systemu ocen pracowniczych.
3. Kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne.
4. Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie.
5. Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą).

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 30 czerwca 2020 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim prowadzi nabór na stanowisko Laborant.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie chemiczne, bądź biologiczne ze znajomością podstaw analityki chemicznej,
 • Obsługa podstawowego sprzętu laboratoryjnego,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • Samodzielność i odpowiedzialność,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, rzetelność i sumienność,
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziana znajomość podstawowych procesów chemicznych i biologicznych zachodzących podczas oczyszczania ścieków.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system motywacyjny,
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Pracę w dynamicznym zespole,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 17 grudnia 2019 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim prowadzi nabór na stanowisko od Inspektora do Specjalisty – ds. Zarządzania Inwestycją

Opis stanowiska: 

 • Nadzorowanie wykonania umów przez wykonawców robót remontowo-budowlanych, związanych z realizacją prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim projektów inwestycyjnych w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków – inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków UE o wartości przekraczającej kwotę określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek zamieszczania ogłoszeń z BZP o których mowa w § 1 ust. 3 lit.b.
 • Tworzenie i prowadzenie budżetu inwestycji, dokumentacji projektowej z zakresu realizowanych projektów inwestycyjnych dotyczących budowy i rozbudowy modernizacji oczyszczalni ścieków.
 • Przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji dla planowanych inwestycji, w tym przygotowywanie wniosków inwestycyjnych, analiza dokumentacji technicznej i projektowej, sporządzanie kalkulacji i wycen dla poszczególnych inwestycji, ustalanie harmonogramów realizowanych projektów inwestycyjnych.
 • Współpraca z innymi działami w Spółce, Inżynierem Kontraktu, biurami projektowymi, wykonawcami oraz stosownymi Instytucjami Państwowymi.
 • Udział w raportowaniu przebiegu inwestycji, udział w weryfikacji wysokości kosztów i poprawności kalkulacji ofert wykonawcy i podwykonawców.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe -preferowane wyższe techniczne, budowlane,
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie,
 • Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w oparciu o Prawo Budowlane i FIDIC,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • Samodzielność i odpowiedzialność,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność i sumienność,
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system motywacyjny,
 • Pracę w dynamicznym zespole,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Prosimy o przesłanie CV na adres: praca@pwikminsk.pl w terminie do 4 października 2019 r.

W przypadku podania danych wykraczających z poza zakresu określonego w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) oraz chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zatrudni na stanowisko : Operator stacji uzdatniania wody.

Wymagania:

 • Wykształcenie – średnie techniczne / wyższe
 • Kierunek/Specjalność – techniczne sanitarne
 • Doświadczenie zawodowe – min. 2 lata
 • Umiejętności : prawo jazdy kat. B
 • Znajomość technologii uzdatniania wody.

Prosimy o załączenie niżej podanej klauzuli: 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
Prosimy o składanie CV do dnia 20 marca 2019 r. na adres: biuro@pwikminsk.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowisko pracy: od Referenta do Specjalisty ds. administracyjno – gospodarczych

Wymagania: 
Wykształcenie – średnie/wyższe.
Kierunek/specjalizacja: administracja – zarządzanie

Zakres obowiązków: 
1) Przyjmowanie, wysyłanie korespondencji Spółki i kierowanie obiegiem pism wewnętrznych Spółki oraz prowadzenie księgi kancelaryjnej.
2) Przygotowywanie przesyłek pocztowych i dostarczanie przesyłek do Urzędu Pocztowego.
3) Prowadzenie spraw prenumerat gazet, czasopism i literatury fachowej.
4) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków odbiorców oraz przygotowywanie odpowiedzi.
5) Przygotowywanie prezentacji tematycznych.
6) Przygotowywanie i obsługa spotkań służbowych. 
7) Przygotowywanie zestawień najważniejszych zdarzeń i decyzji Zarządu pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej.
8) Przygotowywanie corocznych analiz i ocen działalności Spółki.
9) Przygotowywanie zestawień i raportów z pracy własnej. 
10) Przygotowywanie materiałów do ankiet nadsyłanych do Spółki. 
11) Dozorowanie i zarządzanie inwentarzem biurowym Spółki. 
12) Kontrola wykonywania uchwał, decyzji i poleceń.
13) Zakup, ewidencja i wystawianie dowodów RW na materiały biurowe i środki czystości.
14) Nadzór na funkcjonowaniem stron internetowych www.pwikminsk.pl, www.ekominsk.pl oraz inne prace związane z promocją i marketingiem, w tym reprezentowanie Spółki na zewnątrz. 
15) Prowadzenie ewidencji umów telefonii komórkowej i stacjonarnej zawartych z operatorem sieci. 
16) Prowadzenie rejestru umów z pracownikami dot. korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.
17) Wykonywanie innych poleceń służbowych Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. Finansowych.
18) Nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i służbową.
19) Nadzór nad dbałością i czystością na terenie SUW Nr. 1

Oferujemy:
– Pracę w nowoczesnej firmie
– Atrakcyjne wynagrodzenie stałe + premie 
– Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
– Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie

Prosimy o załączenie niżej podanej klauzuli: 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
Prosimy o składanie CV do dnia 15 marca 2019 r. na adres : biuro@pwikminsk.pl

Zmiana terminu rekrutacji: prosimy o przesyłanie CV do 13 marca 2019 r. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zatrudni na stanowisko: Operator urządzeń oczyszczalni ścieków.

Wymagania:

 • Wykształcenie: zawodowe/średnie
 • Wymagana wiedza i doświadczenie: techniki i ochrona środowiska
 • Mile widziane: uprawnienia SEP, prawo jazdy kat. B, obsługa programów Word i Excel, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Prosimy o załączenie niżej podanej klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Prosimy o składanie CV do 5 grudnia 2018 roku, na dres : biuro@pwikminsk.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zatrudni na stanowisko : Operator stacji uzdatniania wody

Wymagania:

 • Wykształcenie – średnie techniczne / wyższe
 • Kierunek/Specjalność – techniczne sanitarne
 • Doświadczenie zawodowe – min. 2 lata
 • Umiejętności : prawo jazdy kat. B
 • Znajomość technologii uzdatniania wody.

Prosimy o załączenie niżej podanej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Prosimy o składanie CV do dnia  5  października 2018 r. na dres : biuro@pwikminsk.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zatrudni na stanowisko : Informatyk – automatyk.

Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows

Znajomość sprzętu komputerowego i bieżących rozwiązań dostępnych na rynku

Znajomość zagadnień sieciowych

Komunikatywność

Znajomość SQL (umiejętność tworzenia zapytań)

Preferowane doświadczenie w pracy we wsparciu klienta (Service Desk, Help Desk, naprawy i konfiguracja komputerów, laptopów)

Doświadczenie min. 2 lata

Wykształcenie min. średnie

Znajomość urządzeń elektrycznych (przekaźniki, styczniki, sterowniki, zabezpieczenia)

Mile widziane uprawnienia SEP

– Operator stacji uzdatniania wody.

Wykształcenie: średnie techniczne/wyższe

Kierunek /specjalność : techniczne sanitarne

Doświadczenie zawodowe: min. 2 lata

Umiejętności: prawo jazdy kat. B

Znajomość technologii uzdatniania wody

– Maszynista stacji pomp wodociągowych

Wykształcenie : średnie techniczne / wyższe.

Kierunek/specjalność: techniczne sanitarne.

Doświadczenie zawodowe : min. 2 lata

Umiejętności: prawo jazdy kat. B

Znajomość technologii uzdatniania wody

– Elektromonter

Etat: 1 pełny

Ilość wolnych miejsc pracy: 2

Oczekiwania i opis stanowiska:

· Wykształcenie min. zawodowe techniczne – preferowane średnie techniczne w kierunku elektro-mechanicznym (ukończone technikum lub szkoła zawodowa),

· Uprawnienia SEP do 1 kV

· Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

· Utrzymywanie w pełnej sprawności maszyn i urządzeń,

· Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczno – ruchową maszyn i urządzeń,

· Umiejętność diagnozowania przyczyn usterek,

· Odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole,

· Gotowość do pracy w systemie zmianowym.

– Odczytywacz wodomierzy

Liczba wolnych miejsc pracy – 1

Wymagania:

Wykształcenie – średnie/wyższe

Doświadczenie zawodowe: 2 lata

Zakres obowiązków:

– dokonywanie odczytów z wodomierzy lub odczytów zdalnych,

– dostarczanie faktur odbiorcom z systemu,

– kontrola urządzeń pomiarowych,

– przyjmowanie gotówki i jej rozliczanie,

– przekazywanie danych z urządzeń przenośnych z tras do komputerów z odpowiednią częstotliwością.

Skip to content